دوره آموزشی اخلاق حرفه‌ای، رفتار و فرهنگ سازمانی در اداره‌کل تأمین‌اجتماعی استان آذربایجان‌شرقی برگزار شد
دوره آموزشی اخلاق حرفه‌ای، رفتار و فرهنگ سازمانی در اداره‌کل تأمین‌اجتماعی استان آذربایجان‌شرقی برگزار شد

به گزارش صدای آناک،در راستای تحقق اهداف عالیه سازمان تأمین‌اجتماعی از مسیر ایجاد تغییرات مثبت در رفتار و ذهنیت کارکنان با تحقق مبانی دلبستگی به‌کار، افزایش حس مسئولیت‌‎پذیری، ارتقاء روحیه مشارکت و تقویت ابعاد سرمایه اجتماعی، ایجاد تعامل مثبت و سازنده کارکنان با یکدیگر، بسترسازی خودکنترلی کارکنان، صیانت از منابع مادی و معنوی سازمان با […]

به گزارش صدای آناک،در راستای تحقق اهداف عالیه سازمان تأمین‌اجتماعی از مسیر ایجاد تغییرات مثبت در رفتار و ذهنیت کارکنان با تحقق مبانی دلبستگی به‌کار، افزایش حس مسئولیت‌‎پذیری، ارتقاء روحیه مشارکت و تقویت ابعاد سرمایه اجتماعی، ایجاد تعامل مثبت و سازنده کارکنان با یکدیگر، بسترسازی خودکنترلی کارکنان، صیانت از منابع مادی و معنوی سازمان با هدف دستیابی به اهداف بنیادی و برنامه‌های عملیاتی سازمان در حوزه اخلاقیات و فرهنگ سازمانی، دوره آموزشی با عنوان «اخلاق حرفه‌ای، رفتار و فرهنگ سازمانی» با تدریس یونس دباغ صادقی‌پور مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان آذربایجان‌شرقی برای همکاران اداره‌کل استان و شعب تبریز برگزار شد. گفتنی است این دوره آموزشی برای بهره‌مندی سایر همکاران استان، در هفته‌های آتی نیز تداوم خواهد داشت.