بررسی فعالیت‌ها و دغدغه‌های پیش روی ادارات کل آذربایجان شرقی
بررسی فعالیت‌ها و دغدغه‌های پیش روی ادارات کل آذربایجان شرقی

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، امروز طی بازدید از چند اداره کل استان در جریان فعالیت‌ها، مهمترین پروژه های در دست اجرا و دغدغه‌های پیش روی این ادارات قرار گرفت. به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، حیدر فتح زاده در ابتدا میهمان اداره کل محیط زیست […]

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، امروز طی بازدید از چند اداره کل استان در جریان فعالیت‌ها، مهمترین پروژه های در دست اجرا و دغدغه‌های پیش روی این ادارات قرار گرفت.

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، حیدر فتح زاده در ابتدا میهمان اداره کل محیط زیست استان بود و پس از بازدید از بخش های مختلف، در جلسه ای با حضور مدیران این اداره کل حضور یافت.

در این جلسه وضعیت آزمایشگاه های زیست محیطی، حفظ محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه بر ضرورت تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی برای اجرای برنامه های زیست محیطی، تقویت مشارکت تشکل های غیردولتی بر مشارکت در برنامه های زیست محیطی، آموزش موضوعات زیست محیطی به شهروندان به خصوص برای دانش آموزان تاکید شد.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی امروز، از بخش های مختلف پزشکی قانونی استان نیز بازدید کرد.

وی طی این بازدید بر ضرورت تناسب سازی امکانات آزمایشگاهی پزشکی قانونی با نیازمندی های مراجعین، اتمام بموقع پروژه نیمه تمام سالن تشریح و همچنین مناسب سازی فضای اداری تاکید کرد.

فتح زاده امروز همچنین در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان حضور یافت و در جریان فعالیت ها، امکانات و تجهیزات، کاستی ها و مشکلات این اداره کل قرار گرفت.