استاد ادبیات دانشگاه تبریز تاکید کرد؛گرایش شهریار به نوگرایی در عین توجه به سنت گرایی
استاد ادبیات دانشگاه تبریز تاکید کرد؛گرایش شهریار به نوگرایی در عین توجه به سنت گرایی

به گزارش صدای آناک،استاد ادبیات دانشگاه تبریز گفت: استاد شهریار در عین گرایش به سنت ها و ارزش های اخلاقی، نسبت به تمدن جدید و نوگرایی‌ها بی‌توجه نبوده است. احمد فرشبافیان با اشاره به اشعار نوستالژی استاد شهریار گفت: ما در اشعار شهریار برخی مباحث نوستالژی همچون دور شدن از روستاها و مهاجرت به شهر، […]

به گزارش صدای آناک،استاد ادبیات دانشگاه تبریز گفت: استاد شهریار در عین گرایش به سنت ها و ارزش های اخلاقی، نسبت به تمدن جدید و نوگرایی‌ها بی‌توجه نبوده است.

احمد فرشبافیان با اشاره به اشعار نوستالژی استاد شهریار گفت: ما در اشعار شهریار برخی مباحث نوستالژی همچون دور شدن از روستاها و مهاجرت به شهر، پیدا شدن ارزش های جدید که شاعر نمی تواند با آن انس یابد، رویارویی با ماشین زدگی، غم دوری از معشوق، غم از دست دادن بستگان و دیگر موضوعات را به خوبی مشاهده می کنیم.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره‌ به رویکرد شهریار در برابر جلوه‌های مدرنیته گفت: رویکرد شهریار به جلوه‌های مدرنیته، انفعالی است؛ یعنی هر موجی از مدرنیته که به فکر شهریار می‌رسد، در برابر آن، مظاهری از سنت گرایی و ارزش های اخلاقی را به خاطر آورده و پاسخی درخور دارد.

 فرشبافیان ادامه داد: شهریار در مقابل مدرنیته، تفکر از پیش اندیشیده شده ندارد و از سویی برخلاف تفکر عامه که سیر تمدن را از غرب به شرق عنوان می کنند، او سیر تمدن را از شرق به غرب می داند.

استاد حوزه فرهنگ و ادب ادامه داد: شهریار عنوان می دارد که خاستگاه عرفان و اشراق که هر روز، پدیده تازه ای را بروز می دهند، مربوط به شرق است.

 وی افزود: این شاعر بزرگ در عین سنت گرایی، گرایش به نوگرایی هم دارد و هیچگاه، تمدن جدید را نفی نکرده و آن را منافی با حوزه ادبیات نمی داند.

 استاد ادبیات دانشگاه تبریز، توجه به طبیعت و جلوه های گوناگون آن، بازگشت به دوران کودکی و روزگاران گذشته را از جمله مظاهر شعر استاد شهریار دانسته و گفت: یادآوری خاطرات دوران کودکی، صفا و صمیمیت و بیان معصومیت از دست رفته، از دیگر بخش های نوستالژی شعر شهریار محسوب می شوند.