با حضور سرپرست اداره معماری بافت های واجد ارزش و طرح های بازآفرینی راه و شهرسازی استان: برگزاری جلسه بررسی طرح نهضت ملی مسکن بهزیستی وکمیته امداد
با حضور سرپرست اداره معماری بافت های واجد ارزش و طرح های بازآفرینی راه و شهرسازی استان: برگزاری جلسه بررسی طرح نهضت ملی مسکن بهزیستی وکمیته امداد

با حضور سرپرست اداره معماری بافت های واجد ارزش و طرح های بازآفرینی راه و شهرسازی استان جلسه بررسی طرح نهضت ملی مسکن بهزیستی وکمیته امداد در محل این اداره کل برگزار شد.به گزارش صدای آناک به نقل ازاداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان،این جلسه با حضور بیتا نجفی سرپرست اداره معماری […]

با حضور سرپرست اداره معماری بافت های واجد ارزش و طرح های بازآفرینی راه و شهرسازی استان جلسه بررسی طرح نهضت ملی مسکن بهزیستی وکمیته امداد در محل این اداره کل برگزار شد.
به گزارش صدای آناک به نقل ازاداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان،این جلسه با حضور بیتا نجفی سرپرست اداره معماری بافت های واجد ارزش و طرح های بازآفرینی، کارشناسان و مشاوران برگزار گردید.

نجفی سرپرست اداره معماری بافت های واجد ارزش در این جلسه افزود: توسعه شهرنشینی و اسکان جمعیت زیاد در شهرها که غالباً مهاجران می باشند تأثیرات قابل توجهی بر بافت های قدیمی و فرسوده برجای گذاشته که باعث تخریب و فرسودگی بافت های مذکور و درنتیجه مشکلات و محدودیت های بسیاری گردیده است.

وی هدف از اجرای بازآفرینی شهری و برنامه های تجدید حیات شهری، ارتقا شرایط کیفی زندگی در سکونت گاه ها از طریق ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها، توسعه و بهبود زیرساخت های شهری، تأمین خدمات شهری موردنیاز، آموزش ساکنان، ایجاد فرصت های شغلی، تقویت نهادهای مدیریت محلی و دفاتر خدمات محله ای مردم نهاد، الگوسازی و ترویج قواعد و دستورالعمل های کیفی ساخت و ساز است.

نجفی بااعلام اینکه طرحهای نهضت ملی مسکن بهزیستی و کمیته امداد برای مددجویان باید از نظر کیفیت ساخت و ساز با مشاوره کارشناسان و دستورالعمل کیفی ساخت و ساز از اولویت بیشتری برخوردار باشد.