مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی خبر داد:اختصاص ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی و مقاوم سازی مدارس منطقه باسمنج
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی خبر داد:اختصاص ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی و مقاوم سازی مدارس منطقه باسمنج

به گزارش صدای آناک،مدیرکل محترم نوسازی مدارس استان ازپروژه های شهرباسمنج بازدید ودرمیزخدمت نمازجمعه این شهرحضورپیداکردند. مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی خبر داد: اختصاص ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی و مقاوم سازی مدارس منطقه باسمنج  مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی ازپروژه های منطقه باسمنج بازدید ودرمیزخدمت نمازجمعه […]

به گزارش صدای آناک،مدیرکل محترم نوسازی مدارس استان ازپروژه های شهرباسمنج بازدید ودرمیزخدمت نمازجمعه این شهرحضورپیداکردند.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی خبر داد:

اختصاص ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی و مقاوم سازی مدارس منطقه باسمنج 

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی ازپروژه های منطقه باسمنج بازدید ودرمیزخدمت نمازجمعه این شهر حضور یافت.

فرهاد فرهودی درسفر نیم روزه به شهرباسمنج ضمن بازدید از پروژه های در دست اقدام بخش باسمنج، دستورکارهای لازم درجهت تسریع عملیات ساختمانی پروژه های نوسازی مدارس راصادرکرده و از اختصاص ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه ها خبر داد.

لازم به ذکر است که در ادامه این سفر، فرهودی به اتفاق  شورای معاونین، درمیزخدمت نوسازی مدارس استان مستقر درمصلی باسمنج حاضر و از نزدیک به مشکلات مردم منطقه رسیدگی