تصویب صورتهای مالی تلفیقی سال ۱۴۰۱ و طرح های تملک دارایی سرمایه ای ۱۴۰۰ شرکت آب وفاضلاب آذربایجان شرقی
تصویب صورتهای مالی تلفیقی سال ۱۴۰۱ و طرح های تملک دارایی سرمایه ای ۱۴۰۰ شرکت آب وفاضلاب آذربایجان شرقی

مجمع عمومی شرکت اب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی برگزار و صورتهای مالی تلفیقی سال ۱۴۰۱ و طرح های تملک دارایی سرمایه ای ۱۴۰۰ مورد تصویب قرار گرفت. به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی آبفای استان ، جلسه مجمع عمومی صورت های مالی تلفیقی سال ۱۴۰۱ و طرح های تملک دارائی های سرمایه ای […]

مجمع عمومی شرکت اب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی برگزار و صورتهای مالی تلفیقی سال ۱۴۰۱ و طرح های تملک دارایی سرمایه ای ۱۴۰۰ مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی آبفای استان ، جلسه مجمع عمومی صورت های مالی تلفیقی سال ۱۴۰۱ و طرح های تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۴۰۰ شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی به ریاست دکتر سلامت معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تشکیل و مورد تصویب قرار گرفت. در ابتدای این جلسه مهندس خانی گزارشی از عملکرد و فعالیت های هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان برای سال مالی ۱۴۰۱ در جلسه مطرح و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت به انضمام صورتهای مالی ارائه گردید . در ادامه دکتر سلامت معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که ریاست جلسه را برعهده داشت از تلاش های جهادی شبانه روزی صورت گرفته توسط مدیریت و کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در گذر از بحران و تنش آبی کلانشهر تبریز تشکر و قدردانی کرد . در این جلسه پس از بحث و بررسی های لازم صورتهای مالی تلفیقی ۱۴۰۱ و طرح های تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۴۰۰ شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی مورد تصویب اعضاء مجمع قرار گرفت.