با ابلاغ شهردار تبریز مدیر روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه بعنوان عضو کمیته شهر دوستدار سالمند شهرداری تبریز منصوب شد.
با ابلاغ شهردار تبریز مدیر روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه بعنوان عضو کمیته شهر دوستدار سالمند شهرداری تبریز منصوب شد.

شهردار تبریز با صدور ابلاغی ابوالفضل عبداله زاده، مدیر روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه را بعنوان عضو کمیته شهر دوستدار سالمند شهرداری تبریز منصوب کرد. به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه یعقوب هوشیار شهردار تبریز با صدور ابلاغی ابوالفضل عبداله زاده، مدیر روابط عمومی […]

شهردار تبریز با صدور ابلاغی ابوالفضل عبداله زاده، مدیر روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه را بعنوان عضو کمیته شهر دوستدار سالمند شهرداری تبریز منصوب کرد.

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه یعقوب هوشیار شهردار تبریز با صدور ابلاغی ابوالفضل عبداله زاده، مدیر روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه را بعنوان عضو کمیته شهر دوستدار سالمند شهرداری تبریز منصوب کرد.
در  بخشی از این ابلاغ آمده است: با عنایت به سوابق، تجارب و توانمندی های ارزنده جنابعالی، در راستای تحقق برش استانی سند سالمندی و محقق نمودن شهر تبریز بعنوان شهر دوستدار سالمندی حضرتعالی را به عنوان عضو کمیته شهر دوستدار سالمند شهرداری تبریز منصوب می نمایم.
امید که با اهتمام ویژه جنابعالی و با اتکال به عنایات خداوند متعال در مسیر پیش رو موفق و سرافراز باشید.