دیدار هیئت مدیره شرکت تعاونی استاندارد با سرپرست اداره کل استاندارد استان
دیدار هیئت مدیره شرکت تعاونی استاندارد با سرپرست اداره کل استاندارد استان

به گزارش صدای آناک،سرپرست اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی با اعضای هیئت مدیره تعاونی خاص استاندارد دیدار کرد.در این دیدار اعضای هیئت مدیره تعاونی خاص استاندارد ضمن ارائه گزارش فعالیت‌های خود تا به حال خواستار حمایت اداره کل استاندارد جهت ارائه خدمات بیشتر به همکاران و اعضای تعاونی شدند.در این دیدار سرپرست اداره کل استاندارد […]

به گزارش صدای آناک،سرپرست اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی با اعضای هیئت مدیره تعاونی خاص استاندارد دیدار کرد.
در این دیدار اعضای هیئت مدیره تعاونی خاص استاندارد ضمن ارائه گزارش فعالیت‌های خود تا به حال خواستار حمایت اداره کل استاندارد جهت ارائه خدمات بیشتر به همکاران و اعضای تعاونی شدند.
در این دیدار سرپرست اداره کل استاندارد استان، توجه به رفاه و معیشت همکاران را از اولویت های کاری خود اعلام کرد و خواستار فعالسازی فروشگاه مصرف کارکنان توسط شرکت تعاونی خاص استاندارد شد.