پیام محمود کلاری به نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی؛فیلمسازان بومی عمیق‌تر، درست تر و دقیق تر پیرامون خود را درک کرده و به تصویر می‌کشند
پیام محمود کلاری به نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی؛فیلمسازان بومی عمیق‌تر، درست تر و دقیق تر پیرامون خود را درک کرده و به تصویر می‌کشند

محمود کلاری مدیر باسابقه فیلمبرداری و بازیگر برجسته سینمای ایران معتقد است جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی ترغیب کننده فیلمسازان بومی است و آن‌ها عمیق‌تر، درست تر و دقیق تر پیرامون و فرهنگ خود را درک کرده و به تصویر می‌کشند. به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی نخستین جشنواره ملی […]

محمود کلاری مدیر باسابقه فیلمبرداری و بازیگر برجسته سینمای ایران معتقد است جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی ترغیب کننده فیلمسازان بومی است و آن‌ها عمیق‌تر، درست تر و دقیق تر پیرامون و فرهنگ خود را درک کرده و به تصویر می‌کشند.

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی، محمود کلاری فیلمبردار و سینماگر پیشکسوت به بهانه راه‌اندازی و فعالیت نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی در پیامی به این رویداد عنوان کرد:
«جشنواره‌ای ویژه اقوام ایرانی، موقعیت خیلی خوبی است برای فیلمسازان مختلف در شهرها و شهرستان‌هایی غیر از تهران و فرصتی را فراهم می کند تا آن‌ها بتوانند به پیرامون خود در فیلم‌هایشان نگاهی داشته باشند اما نکته اساسی این است که آن‌ها فیلم‌هایی با این مضامین را خود بسازند چراکه پیش از این دیده‌ایم فیلمسازانی از تهران و شهرهای بزرگ به مناطق روستایی می‌رفتند و فضاهای غیرمرسوم تر از فضاهای معمول شهری در آثار و میان اقوام مختلف می‌رفتند و فیلم می‌ساختند اما اینکه فیلمسازان بومی یک منطقه و جغرافیا، متناسب با فرهنگ و مناسبات اجتماعی خود فیلم‌هایی بسازند اهمیت زیادی دارد. آن‌ها خیلی عمیق‌تر، درست تر و دقیق تر پیرامون خود را درک کرده و به تصویر خواهند کشید و آنچه ثبت می‌کنند قطعا می‌تواند در جایی برای سابقه تاریخی و ثبت جغرافیایی آرشیو شود و باقی بماند؛ این اقدام برای حفظ و بقای فرهنگ اقوام مختلف مفید و‌ موثر و اجرای این ملزوم و هدف توسط جشنواره یا هر محملی که بتواند فرصت سازی کند، مهم است. در مجموع تاثیر عمده برگزاری جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی ترغیب فیلمسازان و سینماگران به ادامه مسیر فیلمسازی آن‌هم در حوزه فرهنگ اقوام است.»
نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی به دبیری کمال تبریزی و توسط موسسه فرهنگی هنری فصل هنر ۹ تا ۱۴ آبان ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.