بازرس اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی منصوب شد
بازرس اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی منصوب شد

بازرس اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی در موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری منصوب شد.به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی، طی حکمی از معاون وزیر و رئیس سازمان هواشناسی کشور افشین ابراهیمی به عنوان بازرس معتمد اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی منصوب شد.در این حکم […]

بازرس اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی در موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری منصوب شد.
به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی، طی حکمی از معاون وزیر و رئیس سازمان هواشناسی کشور افشین ابراهیمی به عنوان بازرس معتمد اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی منصوب شد.
در این حکم آمده است:
جناب آقای افشین ابراهیمی
با سلام و احترام،
با عنایت به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲/۷۸۹۷/دب مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مدیر کل محترم دفتر حوزه ریاست، روابط عمومی و ارزیابی عملکرد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ به تایید کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم رسیده است، جنابعالی را برای مدت ۳ سال به عنوان بازرس ماده (۹۱) قانون مدیریت خدمات کشوری در اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی منصوب می نمایم. انتظار دارد با جدیت و پشتکار در محدوده تخلفات موضوع این ماده( رشوه خواری و سو استفاده از مقام اداری) بازرسی های لازم را بعمل آورده و ضمن رعایت بی طرفی و امانتداری، گزارش های متقن خود را مطابق با ترتیبات مقرر در دستور العمل اجرایی مواد (۹۱و ۹۲) قانون مذکور تهیه و ارائه نمایید.