منطقه ۸ عملیات در سکوی برترینهای المپیاد بهره برداران قرار گرفت
منطقه ۸ عملیات در سکوی برترینهای المپیاد بهره برداران قرار گرفت

در نخستین المپیاد فنی و عملیاتی بهره برداران شرکت انتقال گاز ایران، منطقه ۸ عملیات انتقال گاز با کسب رتبه سوم در سکوی برترینها قرار گرفت. به گزارش آناک نیوز به نقل از روابط عمومی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، در مرحله دوم المپیاد فنی و عملیاتی بهره برداران که با زمانبندی شرکت انتقال گاز، […]

در نخستین المپیاد فنی و عملیاتی بهره برداران شرکت انتقال گاز ایران، منطقه ۸ عملیات انتقال گاز با کسب رتبه سوم در سکوی برترینها قرار گرفت.

به گزارش آناک نیوز به نقل از روابط عمومی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، در مرحله دوم المپیاد فنی و عملیاتی بهره برداران که با زمانبندی شرکت انتقال گاز، به مدت ۲ روز و به میزبانی منطقه ۳ عملیات در مجتمع تأسیسات تقویت فشار گاز نیزار (قم) برگزار شد، ۸۴ بهره بردار منتخب از ۱۰ منطقه عملیاتی در قالب ۱۴ تیم، باهم به رقایت پرداختند.

بنابراین گزارش، این رقابت که با هدف سنجش و پایش نفرات برتر و ایجاد رقابت سالم بین بهره برداران مناطق عملیاتی برگزار شد، منطقه ۸ عملیات انتقال گاز موفق شد رتبه سوم این المپیاد را به خود اختصاص دهد.

شایان ذکر است، سنجش و ارزیابی توانمندیهای شرکت کنندگان در عملیات و بهره برداری، ارتقای هر چه بهتر سطح علمی و عملی بهره برداران، شناسایی نقاط ضعف و قوت بهره برداران، ضریب اطمینان عملکرد و استفاده صحیح و بهینه از تجهیزات در عملیات و بهره برداری و همچنین ایجاد انگیزه و نشاط در بین شرکت کنندگان از مهمترین اهداف برگزاری این المپیاد می باشد.

گفتنی است، بهره برداران منطقه ۸ عملیات از تمامی تاسیسات تقویت فشار گاز این منطقه در قالب مسابقه ۷۱ نفری در مرحله اول این آزمون با هم به رقابت پرداخته و نفرات زبده و برگزیده، به این المپیاد اعزام شده بودند.