جدیدترین روشهای بهره برداری و فن آوری از سنگ زئولیت
جدیدترین روشهای بهره برداری و فن آوری از سنگ زئولیت

به گزارش صدای آنک،با حضور، پژوهشگران، فناوران، صنعت گران، دانشجویان، مسئولان ‌و‌ مدیران شرکتهای دانش بنیان در هشتمین همایش ملی سنگ معدنی در استان سمنان که پایتخت زئولیت کشور محسوب می شود مورد بررسی قرار گرفت.پر کاربردترین نیازهای کشور در فرآوری زئولیت طبیعی در کشاورزی، پزشکی ،دارو سازی، صنعت کاغذ سازی، شوینده ها ، صنعت […]

به گزارش صدای آنک،با حضور، پژوهشگران، فناوران، صنعت گران، دانشجویان، مسئولان ‌و‌ مدیران شرکتهای دانش بنیان در هشتمین همایش ملی سنگ معدنی در استان سمنان که پایتخت زئولیت کشور محسوب می شود مورد بررسی قرار گرفت.
پر کاربردترین نیازهای کشور در فرآوری زئولیت طبیعی در کشاورزی، پزشکی ،دارو سازی، صنعت کاغذ سازی، شوینده ها ، صنعت نفت و تولید مصالح ساختمانی است.
استان سمنان با ۹۵درصد ظرفیت معدنی کشور پایتخت زئولیت ایران محسوب می شود ‌.

دکتر دیوبند بانوی فرهیخته ایرانی و رئیس کمیته فنی احیاگران امداد صنعت نانو، در همایش ملی سنگ معدنی با اشاره به خواص ارزشمند زئولیت و کاربرد آن در پزشکی، منجمله درمان زخم‌ها و زخم پوش ها گفت: فرآوری این معادن ارزشمند و تبدیل به مواد با ارزش افزوده خیلی بالا می تواند ارز آوری برای کشور ایجاد کند.
وی افزود: با همکاری تولیدگران و صنعتگران در فرآوری مواد معدنی و جلوگیری از خام فروشی موجب می شود که به راحتی این سرمایه ملی از کشور خارج نشود بلکه در ازای آن ارز وارد کشور کنیم .