گازرسانی به تمام روستاها امسال در سطح استان
گازرسانی به تمام روستاها امسال در سطح استان

به گزارش خبرنگار صدای آناک،محمد اسکندری در نشست خبری پنجمین نمایشگاه توانمندی ها و ظرفیت های روستایی و عشایری کشور با اصحاب رسانه افزود: ۱۵ مهرماه روز ملی روستا و عشایر هست که به این مناسبت درتهران معاونت توسعه روستایی و محرومیت زدایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ،امسال کار ویژه ای در دستور کار […]

به گزارش خبرنگار صدای آناک،محمد اسکندری در نشست خبری پنجمین نمایشگاه توانمندی ها و ظرفیت های روستایی و عشایری کشور با اصحاب رسانه افزود: ۱۵ مهرماه روز ملی روستا و عشایر هست که به این مناسبت درتهران معاونت توسعه روستایی و محرومیت زدایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ،امسال کار ویژه ای در دستور کار قرار گرفته و تلاش می کنیم که این کار نتیجه بخش و موثر واقع بشود.

وی گفت: در سطح کشور این همه دغدغه و تلاش و کار برای رسیدن به اهدافی ترسیم شده است که از قِبَل این، رویداد بزرگی اتفاق خواهد افتاد و در جلسات متعدد در تهران که همه هدف گذاریها و همه اقدامات ما خروجی آنها باید سرریز بشود که در واقع به بحث روستایان در توانمندشدن آنها ،ما می توانیم بگوییم که این نمایشگاه به آن هدف موردنظر خود دست یافته است.

اسکندری ادامه داد: به فضل الهی از همان اعلام کار ستاد استان در استانداری شکل گرفته است و با همه بخش های خود در همه فرمانداریها و بخش داریها برای احساء دقیق و تجویز ظرفیت ها و اطلاع رسانی درست و پای کار آوردن و بسترسازی برای حضور تولیدکنندگان عزیز روستایی اتفاق افتاده است.

اسکندری اشاره کرد: در سطح استان هم ادارات وفعالان مرتبطه با این کار جلسات متعددی در استان شکل دادند و هم در سطح استان هماهنگی ها به خوبی انجام شده است که ارتباط منطقی و هدف دار با سطح ملی و ستاد ملی هم به قوه الهی تا این لحظه ساعت به ساعت با ستاد ملی در ارتباط هستیم که رهنمودهای نهایی اخذ بشود.

وی در ادامه سخنان خود گفت: با نظم وهدف مند بتوانیم حضور در این نمایشگاه را در استان کسب کنیم.

اسکندری اظهار کرد: سامانه ای برای سطح ملی و همه تولیدکنندگان جهت مشارکت در این نمایشگاه طراحی و اعلام شد که سامانه به خوبی راه اندازی شده بود و تولیدکنندگان در جریان این سامانه قرار گرفتند و از طریق این سامانه مشخصات مرکز تولیدی و واحد تولیدی ثبت شد و نهایتا پنل و پنجره حضور تولیدکنندگان روستایی در همین سامانه انجام شد.

وی گفت: در استان این سامانه را رصد و پایش کردیم و هم در سطح ملی این اتفاق افتاد و تقریبا نهایی کار نزدیک ۱۰۷ ثبت در سامانه ما از تولیدکنندگان روستایی صورت گرفت ولی پارامترها و مختصات و مشخصات و الزاماتی در این نمایشگاه هست که شاید آن تولیدکنندگان قدر و قدرتمند روستایی انشالله بتواند در این نمایشگاه حضور پیدا بکند.

اسکندری افزود:یکی از اولویت و فلسفه اصلی نمایشگاه نشان دادن قدرت اقتصادی روستایی است.

وی به روی کارآمدن دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: رییس جمهور بر ارتقای اقتصاد روستا و توانمند کردن مردم در روستاها تاکیدی کرده بود که موجب مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها خواهد شد و هم موجب قدرت اقتصادی روستاها و ماندگاری مردم درروستاها خواهد شد.

اسکندری گفت: این نمایشگاه یکی از اهدافش حضور قدرتمند واحدهای توانمند روستایی در این نمایشگاه است که در قِبَل این رفلکسی و انعکاسی به جامعه بدهیم که روستاها از حالت سنتی و شاید معیشتی خیلی اندک و سطح پایین گذر می کنیم و روستایی در تراز نمایشگاه به مردم ارائه بدهیم.

وی همچنین ادامه داد: این نمایشگاه که بنای آن بر این است که یک نمایشگاه قدرتمندی در حوزه روستایی شکل بگیرد و بتوانیم واحدهای تولیدی که نسبت به واحدهای دیگر توانشان بالاست  در این نمایشگاه باشد.

سرپرست اداره کل امور روستایی و شورای استانداری افزود: یکی از امتیازات اصلی این نمایشگاه وجه تمایز این نمایشگاه با نمایشگاه های دیگر بحث بسترسازی برای فروش محصولات این تولیدات است.

وی گفت: چهار دوره ای که برگزار شد که این سیاست گذاران به تولیدکنندگان اجازه ای داده نمیشد که محصولات خود را در نمایشگاه به فروش برسانند این دوره پنجم نمایشگاه یک کارمتفاوت با سالهای گذشته خواهد داشت چرا که تولیدکنندگان تولیدات خود را بلاواسطه به دست مصرف کننده خواهد رسید و قراردادهای خوبی با تجار بین المللی بسته خواهد شد و از طرف ستادملی تبلیغات بهتری در نظر گرفته می شود.

اسکندری ادامه داد:نمایشگاه در مصلی امام خمینی تهران برگزار خواهد شد و از ۱۲ تا ۱۸ مهرماه تایم نمایشگاه خواهد بود از ساعت ۱۰ تا ۲۱ شب همه روزه در این ایام بازدید کننده خواهیم داشت.

وی گفت: تدابیری اندیشیده شده است که درحدودی که نزدیک به ۲ میلیون نفر حداقل از نمایشگاه بازدید خواهد کنند و شهروندان تهرانی و شهرهای کوچک حول و حوش تهران و از استانهای دیگر دعوت و همه مسئولین استانی اعم از مدیران کل و فرمانداران و بخش داران و واحدهای تولیدی دعوت خواهند شد. در واقع ویترینی از توانمند روستایی استان در معرض دید شهروندان تهرانی و از جای جای مردم عزیز کشورمان قرار خواهد گرفت.

وی در کنار غرفه های تولیدی و نمایشگاهی  نیز به بحث آینه های سنتی اشاره کرد و گفت:از امروز استارد این کار زده خواهد شد و گروههای آیینی چند استان به صورت داوطلبانه در این رویداد بزرگ شرکت می کنند و به نوعی در واقع ما در کنار این نمایشگاه هم سنت های روستایی احیا کنیم و در معرض دید مردم قرار بدهیم و هم وجه اقتصادی نمایشگاه و هم به مردم بگوییم هنوز که هنوز است این آیینه های سنتی سینه به سینه از بزرگان و پیشینیان به ما رسیده است و برایمان محترم و محفوظ است.

وی گفت: استان آذربایجان شرقی هم در حوزه صنعت و حوزه کشاورزی و دانش بنیان و هم در حوزه مسائل فناورانه از استان های برترین هاست و استان ما نزدیک به ۵۰ تا غرفه حضور خواهند داشت.

اسکندری در مورد جهاد آبرسانی افزود: جهاد آبرسانی یکی از افتخارات این دولت و با تدبیر استانداری قرارگاه جهاد آبرسانی در خود استانداری شکل گرفت که تعداد روستاهای تحت پوشش ۱۵۷۰ روستا بوده است.

وی ادامه داد: برای رصد پیشرفت ۲۱۴ روستا ظرف ۲۰ ماه اخیر آبرسانی شده است و بخش اعظم آن را مدیون دوستان جهادی می دانیم هم در بسیج سازندگی و هم در قرارگاه امام حسن که کارنشدنی را شدنی کردند.

اسکندری در حوزه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال اظهار کرد و گفت: در حوزه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال و پایداری در مناطق روستایی نزدیک ۹۳ درصد که منجر به ۹۵۷۰ در حوزه اشتغال زایی شده است.

وی در مورد تجهیز ۱۸ افزود: امسال برای تجهیز ۱۸ هم صندوق پیشرفت و توسعه در سطح ملی و در سطح استانها شکل گرفته است.

وی گفت: از بحث نهضت احیای واحدهای راکت که از دولت سیزدهم شروع شده و در سفر استاندار نزدیک ۲۵۰ واحد راکد احیا شد و اعتباراتی ترزیق شد.

اسکندری در حوزه گازرسانی روستاها اشاره کرد:از تعداد روستاها با ۲۴۶۵ نیز به ۲۲۰ روستا گازرسانی با ۸۵ درصد انجام شده است که  تقریبا جمعیت روستایی استان در پیشرفته ترین کشورها در حوزه گاز بوده و امسال در سطح استان تمام روستاهای ما گازرسانی خواهند شد.

خبرنگار سمیه امینی