گسترش همکاری های علمی، آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با دانشگاه های ترکیه، ازبکستان و تاجیکستان
گسترش همکاری های علمی، آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با دانشگاه های ترکیه، ازبکستان و تاجیکستان

تفاهم نامه همکاری های مشترک دو جانبه مابین دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه های علوم پزشکی کشورهای ترکیه، ازبکستان و تاجیکستان منعقد شد. به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دکتر خداداد خدادادی مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: پس از آغاز به فعالیت اتحادیه دانشگاه […]

تفاهم نامه همکاری های مشترک دو جانبه مابین دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه های علوم پزشکی کشورهای ترکیه، ازبکستان و تاجیکستان منعقد شد.

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دکتر خداداد خدادادی مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: پس از آغاز به فعالیت اتحادیه دانشگاه های علوم پزشکی اوراسیا و منعقد شدن تفاهم نامه این اتحادیه، تفاهم نامه دو جانبه با کشور های ترکیه شامل دانشگاه های علوم پزشکی( اینونو، ایغدیر)، (دانشگاه علوم پزشکی دولتی ازبکستان) و (دانشگاه علوم پزشکی دولتی تاجیکستان) منعقد شد.
دکتر خدادادی گفت: این همکاریهای مشترک بین دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه های مختلف آموزشی، تحقیقات و فن آوری، خدمات درمانی و داروئی، بهداشتی و… است.
وی ادامه داد: هدف از انعقاد این تفاهم نامه ها، همکاری های دوجانبه در ذیل اتحادیه دانشگاه های علوم پزشکی اوراسیا و ارتقاء تبادل دانشجو، اساتید و توسعه تکنولوژی و تجهیزاتی و…بین دو کشور است.