یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ازپیامدهای مثبت مشارکت تعاونیهای آب بران درطرحهای احداث شبکه پایاب سدها و چاهها
یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ازپیامدهای مثبت مشارکت تعاونیهای آب بران درطرحهای احداث شبکه پایاب سدها و چاهها

مدیر دفتر مشارکت های مردمی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با اشاره به پیشگامی استان در تشکیل تعاونی های آب بران، اظهارداشت: عملکرد این تعاونی ها موجب ارتقای بهره وری در حوزه آب کشاورزی شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس فرهاد پاک نیا در نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی و گروه […]

مدیر دفتر مشارکت های مردمی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با اشاره به پیشگامی استان در تشکیل تعاونی های آب بران، اظهارداشت: عملکرد این تعاونی ها موجب ارتقای بهره وری در حوزه آب کشاورزی شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس فرهاد پاک نیا در نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی و گروه کاری کشاورزی ، آب و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی در اتاق جلسات سازمان خاطرنشان کرد: در جهان امروز مدیریت استفاده و بهره وری خاک و آب کشاورزی به تنهایی از عهده دولت ها خارج بوده و بدون جلب مشارکت مردم امکانپذیر نیست.

وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی مشارکت مردم در طرح های آب و خاک گفت: در گذشته برای انتقال آب، هزینه تملک اراضی به کشاورزان پرداخت می شد که این امر منجر به تزریق پول های باد آورده و نیز عدم تعلق خاطر روستاییان و در نهایت باعث مهاجرت آنان می شد اما در طرح جدید، خود روستاییان به نوعی هم مالک و هم بهره بردار طرح های آب و خاک شده اند.

مهندس پاک نیا اضافه کرد: نتایج این طرح به حدی مثبت بوده که برخلاف گذشته که روستاییان در ازای پرداخت پول نیز در واگذاری اراضی خود مقاومت می کردند، درحال حاضر بدون پرداخت هزینه از طرف دولت، کشاورزان داوطلبانه به آب منطقه ای مراجعه و در ازای واگذاری اراضی خود، مشارکت در طرح های احداث شبکه پایاب سدها و چاهها را خواستار می شوند.

وی اعلام کرد: در زمان حاضر ۳۵۰ تعاونی آب بران در استان در اجرای ۳۱ طرح از جمله بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی مشارکت می کنند.

وی همچنین یکپارچه سازی اراضی کشاورزی را از دیگر پیامدهای مثبت این طرح خواند و گفت: وقتی روستاییان می بینند که فاصله اراضی آنها با شبکه های آبیاری و زهکشی زیاد بوده و هزینه انتقال آب افزایش می یابد، با مشارکت یکدیگر اراضی خود را یکپارچه کرده و بدین ترتیب ضمن ارتقای بهره وری در مصرف آب، منجر به افزایش میزان محصول و درآمدزایی خود می شوند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی هم با اشاره به مشکلاتی که در واگذاری مدیریت دولتی به شرکت های تعاونی وجود دارد، گفت: کشاورز نخست باید توانمند شود.

مهندس مجتبی جلیل زاده در عین حال اظهارداشت: با مشارکت مردمی مدیریت تنش ها تسهیل می شود.

دبیر خانه کشاورز استان هم با بیان اینکه ساختار آب اشکال دارد، گفت: قانون وظیفه مدیریت آب در بخش کشاورزی را به جهاد کشاورزی محول کرده است در حالیکه در عمل شرکت های آب مدیریت می کنند.

مهندس مصطفی قنبری با بیان اینکه این شیوه مدیریتی کشاورزی ما را جدا از آب کرده است، گفت: مسائل آب باید قانونی شود.