ششمین شماره هفته نامه آناک منتشر شد
ششمین شماره هفته نامه آناک منتشر شد

در این شماره می خوانید جذب سرمایه‌گذاران جدید در گرو حفظ اشتغال واحدهای تولیدی موجود است تسهیل انتقال توریست‌های اسپانیایی به تبریز پل ارتباطی یاشیل کورپو در اتوبان شهیدکسائی به بهره برداری رسید رفع عقب ماندگی به متخصص نیاز دارد نه فرد باهوش   مطالعه دانلود      

در این شماره می خوانید

جذب سرمایه‌گذاران جدید در گرو حفظ اشتغال واحدهای تولیدی موجود است

تسهیل انتقال توریست‌های اسپانیایی به تبریز

پل ارتباطی یاشیل کورپو در اتوبان شهیدکسائی به بهره برداری رسید

رفع عقب ماندگی به متخصص

نیاز دارد نه فرد باهوش

 

مطالعه
دانلود