اجرای پروژه محاسبه ردپای کربن برای اولین بار در تصفیه خانه فاضلاب تبریز
اجرای پروژه محاسبه ردپای کربن برای اولین بار در تصفیه خانه فاضلاب تبریز

محمد خانی مدیرعامل آب وفاضلاب آذربایجان شرقی : پروژه محاسبه ردپای کربن برای اولین بار در تصفیه خانه فاضلاب تبریز توسط کارشناسان توانمند شرکت، اجرایی گردید. به گزارش صدای آناک به نقل ازدفتر روابط عمومی آبفای استان ، به لحاظ اهمیت و خطراتی که انتشار گاز دی اکسید کربن در تهدید محیط زیست دارد لازم […]

محمد خانی مدیرعامل آب وفاضلاب آذربایجان شرقی : پروژه محاسبه ردپای کربن برای اولین بار در تصفیه خانه فاضلاب تبریز توسط کارشناسان توانمند شرکت، اجرایی گردید.

به گزارش صدای آناک به نقل ازدفتر روابط عمومی آبفای استان ، به لحاظ اهمیت و خطراتی که انتشار گاز دی اکسید کربن در تهدید محیط زیست دارد لازم است هم دولتها و هم سازمانها توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند. استفاده از ابزار محاسبه رد پای کربن Carbon Footprint در کمی سازی میزان انتشار این گاز و تحلیل آن میتواند به فهم و آگاهی افراد از آثار فعالیت انسانها و سازمانها بر محیط زیست کمک کرده و برای کاهش انتشار کربن و تغییرات آب و هوایی منابع علمی ارائه دهد.
خانی با بیان این مطلب گفت:  فعالیتهای انجام گرفته در صنعت آب و فاضلاب و تصفیه خانه های فاضلاب به عنوان بخشی از این صنعت می تواند در انتشار گازهای گلخانه ای موثر باشد.
وی ادامه داد: پروژه محاسبه ردپای کربن برای اولین بار در تصفیه خانه فاضلاب تبریز توسط کارشناسان توانمند شرکت و بدون استفاده از شرکتهای مشاور،  اجرا و ارزیابی نهایی آن با موفقیت توسط ارزیابان برجسته انجمن مدیریت سبز ایران اجرایی گردید و برنامه های اقدام اصلاحی یا پروژه های بهبود که موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و صیانت از محیط زیست می گردد، تدوین گردید.
مدیرعامل آبفای استان با برشمردن اقدامات شاخص شرکت آب وفاضلاب از جمله  : تشکیل کارگروه پروژه محاسبه ردپای کربن، برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری جلسات تخصصی در مرز سیستم ، استخراج فاکتور کربن(CF برای منابع مصرفی) خاطر نشان کرد با عنایت به نتایج مقایسه ای و نتایج محاسبات در شش ماهه اول و دوم میزان دستیابی به اهداف و پروژه های بهبود در حد مطلوب بوده است.