کسب مقام سوم در مسابقات قهرمانی نینجادر شمال غرب کشور توسط سنا اسگندرپور
کسب مقام سوم در مسابقات قهرمانی نینجادر شمال غرب کشور توسط سنا اسگندرپور

به گزارش صدای آناک،سنا اسگندرپور دانش اموز دبیرستان نخبگان شهر کلاس یازدهم دوره ورزشی کیو ۶ نینجوتسو نینجا در رده جوانان استان به مقام سوم کشوری دست یابد .

به گزارش صدای آناک،سنا اسگندرپور دانش اموز دبیرستان نخبگان شهر کلاس یازدهم دوره ورزشی کیو ۶ نینجوتسو نینجا در رده جوانان استان به مقام سوم کشوری دست یابد .