بهترین داور والیبال نشسته جهان یک تبریزی است
بهترین داور والیبال نشسته جهان یک تبریزی است

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی هیات والیبال استان آذربایجان شرقی ، مرتضی اکرمی داور برجسته کشورمان و منتخب داوری آسیا در مسابقات جهانی والیبال نشسته مصر ، با ۸ قضاوت و نمره عالی از سوی کمیته داوران به عنوان بهترین داور مسابقات جهانی شناخته شدمرتضی اکرمی رئیس کمیته داوران هیات والیبال […]

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی هیات والیبال استان آذربایجان شرقی ، مرتضی اکرمی داور برجسته کشورمان و منتخب داوری آسیا در مسابقات جهانی والیبال نشسته مصر ، با ۸ قضاوت و نمره عالی از سوی کمیته داوران به عنوان بهترین داور مسابقات جهانی شناخته شد
مرتضی اکرمی رئیس کمیته داوران هیات والیبال استان آذربایجان شرقی است.