ارائه خدمت ۲۰۰ نفر پرستار در مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی بیمارستانها
ارائه خدمت ۲۰۰ نفر پرستار در مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی بیمارستانها

صدای آناک،اشرفی در نشست خبری در هفته پرستاری و سالروز ولادت حضرت زینب (س) در جمع خبرنگاران افزود: پرستاری نماد‌ ایثار، بردباری، صبر، شجاعت و مدیریت بحران است و در جامعه پرستاری استان تبریز به جز دو شهرستان سراب و مراغه که این دو دانشکده های مستقل پرستاری دارند و در بقیه شهرها زیرمجموعه دانشگاه […]

صدای آناک،اشرفی در نشست خبری در هفته پرستاری و سالروز ولادت حضرت زینب (س) در جمع خبرنگاران افزود: پرستاری نماد‌ ایثار، بردباری، صبر، شجاعت و مدیریت بحران است و در جامعه پرستاری استان تبریز به جز دو شهرستان سراب و مراغه که این دو دانشکده های مستقل پرستاری دارند و در بقیه شهرها زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز محسوب می شوند.

وی گفت: در حال حاضر مجموعه ۴۳ مرکز بیمارستانی در شهرهای مختلف داریم و بخش خصوصی در بین آنها هم هستند که ۲۸ مورد آنها بیمارستان های دولتی و۲مورد تامین اجتماعی و ۳ مورد ارتشی و بقیه موردها بخش خصوصی هستند.

اشرفی اشاره کرد:در بخش پرستارها غیر از بخش های بیمارستانی، در بخش بهداشتی هم پرستارها فعالیت دارند که نزدیک به ۲۰۰ نفر پرستار در مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی ارائه خدمت می کنند.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی افزود: در حال حاضر در استان بالای ۱۱هزارنفر گروه پرستاری که شامل پرستار،اتاق عمل، بیهوشی و کمک پرستار در حال انجام وظیفه هستند و پیشکسوتان و بازنشسته ها و پرستارهای دیگر و کل مجموعه جامعه نزدیک به جمعیت ۱۴ هزار نفری داریم.

وی افزود: ۸۲درصد نسبت به تخت پرستار داریم که در سطح کشور ما ۹۵ درصد بوده است و میانگین استاندارد وزارت بهداشت و درمان علوم پزشکی ۱/۸ درصد است.

وی در ادامه سخنان خود گفت: که در استان کمبود شدید نیروی پرستاری داریم و در گروه پرستاری ۷۳ درصد کادر بیمارستان های ما خانم و ۲۷ درصد آقا هستند و از مسئولین محترم می خواهیم در جذب پرستاران اقداماتی جدی بکنند.

وی خاطرنشان کرد: آنهایی که برای روشنی بخش جامعه بشری جانشان را از دست دادند علی الخصوص شهدای سلامت که در کشور حدودا ۲۵۰ نفر و در استان ۲۰ نفر که ۵ نفر آنها پرستاربودند که جان خود را در راه ملت فدا کردند تا جامعه ما در حوزه سلامت در آرامش باشند.

اشرفی افزود:در استان بالای ۷ هزار تخت بیمارستانی وجود دارد به جز مناطق کم برخوردار که ضریب اشتغال تخت ها بالای۸۰ درصد است و در بخش های ویژه تخصصی بالای ۱۰۰ درصدی هم است

اشرفی گفت: در سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده است و سال گذشته۱۴۰ نفر نیرو جذب شد و امسال نیز ۶۰۰ نفر نیروی طرحی برداشتیم. 

احمدیان در نشست خبری هفته پرستاری ادامه داد: حضور پرستار در جامعه علاوه بر اینکه به عنوان یک صاحب شغل نیاز به حضور آنها است و نیز کار پرستاری کار شبانه روزی و خدمت رسانی آنها در بخش های ویژه است .

وی گفت: بیمارانی که در بدترین شرایط هستند به واسطه بیماری علاوه بر خود مریض و استرس اطرافیان منتقل به پرستار هم می شود و پرستار علاوه بر اینکه خود آرامش داشته باشد باید برای بیمار آرامش هم منتقل کند.

وی اشاره کرد: وجود پرستار در نظام سلامت را جایگزین نشدنی دانست و با اشاره به ایثارگری، فداکاری و زحمات فراوان این قشر در زمان شیوع ویروس کرونا، اگر تلاش های پرستاران نبود اقدامات حوزه بهداشت و سلامت کشور به هیچ عنوان منتج به نتیجه نمی شد.

احمدیان افزود: خوشبختانه دولت سیزدهم به صورت جدی پیگیری از بابت ابراز تشکل نسبت به کادردرمانی از سال گذشته در دو مرحله پرداختی به صورت علی الحساب شد و نیز با سامانه کارآمد که برای پرداخت حقوق و مزایا حاکم است از بابت هر خدمتی که پرستارها ارائه می دهند ثبت می شود و قسمتی از این خدمات دریافتی پرستاران می شود که در سیستم تعرفه گذاری شاهد هستیم.

وی ادامه داد: پرداخت تعرفه گذاری پرستاری در کشور در سال ۱۴۰۱ پرستاران استان با اعتباری معادل ۲ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است و تلاش می شود حقوق های امسال نیز تا پایان سال پرداخت شود.

وی در خصوص انتخابات نظام پرستاری گفت: نظام پرستاری ششم، اقداماتی اولیه که انجام شد در سال ۱۴۰۲ انتخاباتی که بسیار پرشور و بدون حاشیه برگزار شد علاوه بر تبریز چند شهرستان دیگر به صورت مستقل و تعداد دیگر از شهرستانهای وابسته به تبریز اعم از اهر با تراکمی که در استان ما،واجدین شرایط حداکثر شرکت کننده شد نسبت به جمعیت پرستاری استان ما با رتبه اول کشوری در انتخابات شورای عالی نظام پرستاری کشوری از تعداد واجدین شرایط رای دهی افزایش پیدا کرد.