در راستای رفاه حال همکاران صورت گرفت:بازسازی و تجهیز موتورخانه ساختمان مرکزی اداره کل
در راستای رفاه حال همکاران صورت گرفت:بازسازی و تجهیز موتورخانه ساختمان مرکزی اداره کل

به گزارش صدای آناک،در راستای رفاه حال همکاران و همزمان با ورود به فصل سرد، موتورخانه ساختمان مرکزی اداره کل، بازسازی و تجهیز گردید. اجرای نهایی این پروژه از مرحله تامین اعتبار، عقد قرارداد با پیمانکار، تامین لوازم مورد نیاز و عملیات بازسازی به مدت بیش از ۶ ماه به طول انجامید و در آستانه […]

به گزارش صدای آناک،در راستای رفاه حال همکاران و همزمان با ورود به فصل سرد، موتورخانه ساختمان مرکزی اداره کل، بازسازی و تجهیز گردید.

اجرای نهایی این پروژه از مرحله تامین اعتبار، عقد قرارداد با پیمانکار، تامین لوازم مورد نیاز و عملیات بازسازی به مدت بیش از ۶ ماه به طول انجامید و در آستانه فصل زمستان مورد بهره برداری قرار گرفت.

با نوسازی سیستم گرمایش و استفاده از تکنولوژی نوین، نیاز این ساختمان تا چندین دهه مرتفع گردید.

این پروژه عملیاتی با هزینه ای بالغ بر ۶ میلیارد تومان بازسازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.