شهردار اسکو:  استقبال از ایده‌‌های فاخر و ماندگار برای رسیدن به شهر ایده‌‌آل و پایدار با جشنواره ایده‌های شهروندی
شهردار اسکو:  استقبال از ایده‌‌های فاخر و ماندگار برای رسیدن به شهر ایده‌‌آل و پایدار با جشنواره ایده‌های شهروندی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی اسکو، مهندس علی‌اصغر قنبری شهردار اسکو با بیان اینکه مدیریت شهری اسکو برای رسیدن به شهر ایده‌‌آل و پایدار از ایده‌های نو و خلاقانه صاحب نظران، کارشناسان، پژوهشگران و شهروندان علاقه مند استقبال می‌کند، اظهار داشت: تمام تلاش مجموعه  شهرداری اسکو بر این است فعالیتهایی که در […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی اسکو، مهندس علی‌اصغر قنبری شهردار اسکو با بیان اینکه مدیریت شهری اسکو برای رسیدن به شهر ایده‌‌آل و پایدار از ایده‌های نو و خلاقانه صاحب نظران، کارشناسان، پژوهشگران و شهروندان علاقه مند استقبال می‌کند، اظهار داشت: تمام تلاش مجموعه  شهرداری اسکو بر این است فعالیتهایی که در بخشهای مختلف شهر صورت می‌گیرد را از فعالیت روزمره خارج و به سمت ایده‌های خلاقانه حرکت دهد

شهردار اسکو با اشاره به استقبال مجموعه مدیریت شهری از ایده های نو، تصریح کرد: از آنجا که مجموعه مدیریت شهری، شهر را یک موجود پویا و زنده می انگارد، لذا برای رسیدن به شهری خلاق و توسعه یافته خود را نیازمند ارتباط دوسویه با شهروندان میداند

وی افزود: داشتن شهری آباد و مدرن مستلزم استفاده خلاقانه از ایده‌های جدید است که تنها از عهده شهرداری برنخواهد آمد، لذا  شهرداری اسکو در نظر دارد در راستای ساختن شهری آباد از ایده‌های نو بهره گرفته و زمینه مشارکت شهروندان را فراهم آورد