هجدهمین شماره هفته نامه آناک منتشر شد
هجدهمین شماره هفته نامه آناک منتشر شد

در این شماره می خوانید: در حوزه اعتیاد باید به جوانان بیش از پیش توجه کنیم توسعه بانکهای قرضالحسنه به اشتغال و توسعه جامعه کمک میکند بازدید جمعی ازخبرنگاران از بزرگترین پروژه های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان درشهرستانهای مرند و جلفا هشدارهای پلیسی پیشگیری از سرقت خودرو ولوازم داخلی آن ۴۴کیلو تریاک […]

در این شماره می خوانید:

در حوزه اعتیاد باید به جوانان بیش از پیش توجه کنیم

توسعه بانکهای قرضالحسنه به اشتغال و توسعه جامعه کمک میکند

بازدید جمعی ازخبرنگاران از بزرگترین پروژه های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان درشهرستانهای مرند و جلفا

هشدارهای پلیسی پیشگیری از سرقت خودرو ولوازم داخلی آن

۴۴کیلو تریاک در بنا کشف شد

فعالیتهای حوزه فرهنگی و هنری در سطح منطقه، مکمل و مشوق آموزشی خانوادهها شده است

و عناوین داغ خبری دیگر….

مطالعه

دانلود