برگزاری دوره آموزشی دستورالعمل ثابت بهره برداری
برگزاری دوره آموزشی دستورالعمل ثابت بهره برداری

دوره آموزشی دستورالعمل ثابت بهره برداری ویژه سیمبانان و تکنسین های امورهای بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق تبریز توسط دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش برگزار شد. به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی، اولین دوره آموزشی دستورالعمل ثابت بهره برداری ویژه سیمبانان و تکنسین های امورهای بهره برداری شرکت توسط […]

دوره آموزشی دستورالعمل ثابت بهره برداری ویژه سیمبانان و تکنسین های امورهای بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق تبریز توسط دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش برگزار شد.

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی، اولین دوره آموزشی دستورالعمل ثابت بهره برداری ویژه سیمبانان و تکنسین های امورهای بهره برداری شرکت توسط دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش و همکاری معاونت بهره برداری و امور دیسپاچینگ  و فوریت های برق در محل مرکز آموزشی جوار کارگاهی برق تبریز( امور برق اندیشه) برگزار شد
این دوره آموزشی با هدف آشنایی همکاران با دستورالعمل ثابت بهره برداری به منظور حفظ ایمنی و آشنایی با تجهیزات با حضور ۶۰ نفر از سیمبانان و تکنسین های امورهای بهره برداری شرکت به مدت ۸ ساعت و در سه گروه برگزار شد.
طی این کارگاه آموزشی سرفصل های آشنایی با مسئولیت و وظایف شغلی، نحوه ارتباط با امور دیسپاچینگ، نحوه اخذ و صدور مجوز کار و انجام عملیات در شبکه فشار متوسط ارائه و بر رعایت مقررات ایمنی و حفاظتی به هنگام اجرای عملیات در شبکه فشار متوسط تاکید شد.
انتظار می رود با یادآوری دستورالعمل و آیین نامه ها و اخذ نکته نظرات همکاران در خصوص دستورالعمل ثابت بهره برداری، همکاران شرکت ضمن رعایت مقررات و نکات ایمنی، بیش از پیش در انجام صحیح وظایف و اجرای استانداردهای تعریف شده برای فعالیتها از وقوع حوادث احتمالی پیشگیری کنند.