بازدید سرپرست اداره کل استاندارد استان از واحد تولیدی ایران خودرو تبریز
بازدید سرپرست اداره کل استاندارد استان از واحد تولیدی ایران خودرو تبریز

به گزارش صدای آناک ، سرپرست اداره کا استاندارد از واحد تولیدی ایران خودرو تبریز بازدید کرد . در این بازدید سرپرست اداره کل استاندارد از برنامه سازمان ملی استاندارد در خصوص تدوین ۱۰۰۰ استاندارد در حوزه خودرو در سارمان ملی استاندارد ایران خبر داد. همچنین دکتر صحرایی اجباری شدن استاندارد خدمات پس از فروش […]

به گزارش صدای آناک ، سرپرست اداره کا استاندارد از واحد تولیدی ایران خودرو تبریز بازدید کرد . در این بازدید سرپرست اداره کل استاندارد از برنامه سازمان ملی استاندارد در خصوص تدوین ۱۰۰۰ استاندارد در حوزه خودرو در سارمان ملی استاندارد ایران خبر داد. همچنین دکتر صحرایی اجباری شدن استاندارد خدمات پس از فروش خودرو را در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان علام کرد .
مدیر عامل ایران خودرو تبریز نیز از افزایش میزان رضایت مصرف کنندگان درسال های اخیر با توجه به اقدامات انجام شده در این شرکت با انجام بهبود فرایندها و افزایش یهره وری خبر داد.