گزارش نحوه مدیریت پسماند آذربایجان شرقی در نشست ملی کارگروه پسماند سازمان حفاظت محیط زیست کشور
گزارش نحوه مدیریت پسماند آذربایجان شرقی در نشست ملی کارگروه پسماند سازمان حفاظت محیط زیست کشور

چهل و هفتین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماندها (بیست و چهارمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند کشور در دولت سیزدهم) در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۰۸ ساعت ۱۴ در محل سازمان حفاظت محیط زیست کشور به ریاست علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تشکیل گردید.  به گزارش صدای آناک به […]

چهل و هفتین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماندها (بیست و چهارمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند کشور در دولت سیزدهم) در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۰۸ ساعت ۱۴ در محل سازمان حفاظت محیط زیست کشور به ریاست علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تشکیل گردید.

 به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در این جلسه شهنام اشتری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی ضمن تشریح وضعیت مدیریت انواع پسماندهای تولیدی استان ، گزارش کامل از کمیت و نحوه مدیریت پسماندها را ارائه نمودند.

علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ضمن ابراز خرسندی از وضعیت فعلی مدیریت پسماندها در استان آذربایجان شرقی ، پیگیری مستمر در تکمیل اجرای پروژه های نیمه تمام را خواستار شد.

وی ضمن تشکر از مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، اقدامات ارزنده انجام یافته در خصوص پیگیری احداث محل مجتمع مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و همچنین تکمیل مرکز دفن جدید کلانشهر تبریز تقدیر نمود و همچنین مردم آذربایجان شرقی را ملتی با فرهنگ و متمدن و پیشرو در گسترش فرهنگ تفکیک از مبدا دانست و اقدامات انجام یافته ذر زمینه مدیریت پسماند را نمودی از این فرهنگ غنی بیان نمودند.

 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با تاکید بر پیگیری از طریق کمیته پسماند استان و ارگانهای ذیربط از جمله سازمان صمت و وزارت کشور جهت تکمیل زیرساختها و انشعابات آب ، برق و گاز را ضروری دانسته شرکت مدیریت پسماند پتروزیست شیمی را موظف به ارائه برنامه زمانبندی جهت تکمیل و راه اندازی کامل پروژه های بازیافت و امحا نمودند.