نقش کلیدی مردم در باز شدن گره پسماند کشور
نقش کلیدی مردم در باز شدن گره پسماند کشور

به گزارش صدای آناک،کنار آن دین و آیین ما  و دانش حقوقی ما نیز در این مسائل دستورالعمل و الگو دارد اما متاسفانه در زباله غرق شده‌ایم و بوی نامطبوع آن و انباشت زباله چهره شهرها را زشت کرده و این برای مردم ما افسردگی خاطر ایجاد کرده است اما اگر مردم پای کار بیایند […]

به گزارش صدای آناک،کنار آن دین و آیین ما  و دانش حقوقی ما نیز در این مسائل دستورالعمل و الگو دارد اما متاسفانه در زباله غرق شده‌ایم و بوی نامطبوع آن و انباشت زباله چهره شهرها را زشت کرده و این برای مردم ما افسردگی خاطر ایجاد کرده است اما اگر مردم پای کار بیایند همه مسائل و مشکلات حل می‌شود.

سلاجقه با اشاره به بحث مکان‌یابی سایت پسماند عمارت آمل گفت: در بحث مکان‌یابی سایت‌های پسماند در تمام استان‌های شمالی مشکل داریم و فقط شامل سایت عمارت نیست. لذا اولویت طرح ماپ باید مدیریت پسماند استان‌های شمالی باشد. زباله‌های آمل از هر طرف سرگردان شدند؛ از طرفی نباید در دریچه سد راه پیدا کنند و سه مکانی هم که برای ایجاد سایت زباله پیشنهاد شده هر سه با مشکل مواجه است.

وی تأکید کرد: باید در همین شهرستان آمل اولویت‌بندی و منطقه‌بندی کنیم و طرح را اجرا کنیم. ما باید بحث فرایند اجتماعی را طوری پیش ببریم که خود مردم به موضوع ورود پیدا کنند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: از نظر آلودگی منابع آب و خاک و تاسیساتی که در استان‌های شمالی برای کارخانه کمپوست و زباله‌سوز هزینه زیادی شده که همه این‌ها با مشارکت مردم از چرخه حذف می‌شود و  این یک ارزش‌گذاری اقتصادی است که ما به آن نپرداخته‌ایم.

معاون رییس جمهور گفت: از صندوق ملی محیط زیست برای اقداماتی که درخصوص پسماند استان‌ها انجام داده است، تشکر می‌کنم و از آنها می‌خواهم که در بحث پسماند آمل مشارکت داشته باشند. مجموعه سازمان شهرداری و دهیاری‌ها نیز باید در این زمینه کمک ویژه بکنند تا ما در عین حال که مکان‌یابی را انجام می‌دهیم در کنار آن ماپ را نیز شروع کنیم.

سلاجقه بیان کرد: معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی نیز باید در یک تقویم زمانی بحث آموزش را پیش ببرد تا این اتفاق هرچه زودتر بیفتد. در کنار آن نیز باید فعالیت سمن‌ها را داشته باشیم. ابتدا باید سمن‌ها را به طور تخصصی آموزش بدهیم و سپس از ظرفیت آنها استفاده کنیم.

وی تأکید کرد: دولت به تنهایی توانایی حل مشکل پسماند را ندارد و همانطور که همه مشکلات به دست خود مردم حل می‌شوند، در موضوع پسماند نیز ما فقط می‌توانیم تسهیلات ایجاد کنیم تا فرایندها تسریع شود اما این کمک مردم و سمن‌هاست که باعث می‌شود مشکل حل شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان خاطرنشان کرد:  مجموعه دادستانی کل کشور نیز با تمام ظرفیت در کنار محیط زیست کشور است و واقعاً از اهمیت ایشان تشکر می‌کنیم.