کسب عنوان شرکت برتر در حوزه پژوهش و فناوری توسط شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی  
کسب عنوان شرکت برتر در حوزه پژوهش و فناوری توسط شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی  

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی بر اساس ارزیابی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور عنوان شرکت پژوهشی برتر در ارزیابی سال ۱۳۹۶ را کسب نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی ، این ارزیابی در قالب کمیته ای متشکل از اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و همکاران دفتر تحقیقات، […]

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی بر اساس ارزیابی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور عنوان شرکت پژوهشی برتر در ارزیابی سال ۱۳۹۶ را کسب نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی ، این ارزیابی در قالب کمیته ای متشکل از اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و همکاران دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صتعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور انجام گرفته است.

عملکرد پژوهشی شرکتهای زیر مجموعه صنعت آب و فاضلاب بر اساس شاخص های تدوین شده از طرف کمیته ارزیابی و مستندات ارائه شده شرکتها به هریک از شاخص ها صورت گرفته است که برخی از این شاخص ها عبارتند از:

ایجاد زیر ساخت پژوهش و فناوری در شرکت

اعتبار هزینه شده در بخش پژوهش و فناوری

اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی

بازتاب دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی در نمایشگاههای ملی و استانی

میزان حمات از ارائه مقاله و پایان نامه های دانشجویی

ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی و استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان انجام فعالیتهای ارزشمند در سطح ملی و بین المللی

که خوشبختانه شرکت آب و فاضلاب استان در مجموع شاخص های ارزیابی به عنوان شرکت برتر در بین شرکت های سطح اول انتخاب شد. شایان ذکر است مراسم گرمیداشت هفته پژوهش شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با حضور معاون وزیر در امور آموزش و تحقیقات، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری، تعدادی از مدیران عامل شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی، معاونین و مدیران تحقیقات در تالار آبگینه تهران برگزار گردید.
در این مراسم رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اهدای لوح سپاس از این شرکت بخاطر تلاشهای بی دریغ در حوزه پژوهش و فناوری تشکر و قدردانی نمودند.