با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور صورت گرفت:افتتاح مرکز حرفه آموزی و اشتغال سهند
با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور صورت گرفت:افتتاح مرکز حرفه آموزی و اشتغال سهند

به گزارش آناک نیوز مرکز حرفه آموزی و اشتغال سهند (وابسته به اداره کل زندانهای آذربایجان شرقی) با حضور جمشید انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و محمدرضا پور محمدی، استاندار آذربایجان شرقی، افتتاح شد .به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، این […]

به گزارش آناک نیوز مرکز حرفه آموزی و اشتغال سهند (وابسته به اداره کل زندانهای آذربایجان شرقی) با حضور جمشید انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و محمدرضا پور محمدی، استاندار آذربایجان شرقی، افتتاح شد .به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، این مراسم با حضور جمشید انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و محمدرضا پورمحمدی، استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار گردید.

در این مراسم از کارگاههای مهارت آموزی مرکز سهند که با همکاری و مشارکت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی تجهیز و راه اندازی شده بود بازدید بعمل آمد.بنابر این گزارش مهارت آموزان در این مرکز در دو کارگاه آموزشی درحرفه های قالیبافی به تعداد ۵۰ نفر و مسگری به تعداد ۲۰ نفر به روش کارآموزی در محیط واقعی کار (استاد -شاگردی) آموزش های فنی و حرفه ای را فرا      می گیرند.