گزارش تصویری تجلیل از مدیر مسئول هفته نامه آناک در اجلاس برنده ملی و اقتدار ملی در تهران
گزارش تصویری تجلیل از مدیر مسئول هفته نامه آناک در اجلاس برنده ملی و اقتدار ملی در تهران

به گزارش آناک نیوز / سپاس خداوند جهان را که قادر است و مطلق و درود بی پایان تجلیل از صاحب امتیاز و مدیر مسوول هفته نامه آناک – سرپرستی روزنامه روزان و مشاور رسانه ای سینمایی ۲۰۱۸ و فیلم باتلاق به عنوان صد مدیر نمونه کشوری در اجلاس برند ملّی اقتدار ملّی که در […]

به گزارش آناک نیوز / سپاس خداوند جهان را که قادر است و مطلق و درود بی پایان
تجلیل از صاحب امتیاز و مدیر مسوول هفته نامه آناک – سرپرستی روزنامه روزان و مشاور رسانه ای سینمایی ۲۰۱۸ و فیلم باتلاق به عنوان صد مدیر نمونه کشوری در اجلاس برند ملّی اقتدار ملّی که در ششم دی ماه ۱۳۹۷ در مرکز بین المللی همایش های صدا و سیمای تهران برگزار شد.