مدیرکل بازرسی شهرداری تبریز تشریح کرد: سد معبر و جمع آوری زباله ها، بیش ترین دغدغه مردم در تماس با سامانه ۱۳۷
مدیرکل بازرسی شهرداری تبریز تشریح کرد: سد معبر و جمع آوری زباله ها، بیش ترین دغدغه مردم در تماس با سامانه ۱۳۷

مدیرکل بازرسی شهرداری تبریز از از دریافت بیش از ۱۱هزار تماس درمرکز ۱۳۷شهرداری تبریز در آذرماه سال جاری خبر داد که میزان قابل توجهی از این تماس ها مورد پیگیری و کار کارشناسی قرار گرفته اند. به گزارش آناک ن یوز  علی کاشتکار با اشاره به ۱۱هزار و ۷۷۳تماس حاصله با مرکز مدیریت شهری ۱۳۷شهرداری […]

مدیرکل بازرسی شهرداری تبریز از از دریافت بیش از ۱۱هزار تماس درمرکز ۱۳۷شهرداری تبریز در آذرماه سال جاری خبر داد که میزان قابل توجهی از این تماس ها مورد پیگیری و کار کارشناسی قرار گرفته اند.

به گزارش آناک ن یوز  علی کاشتکار با اشاره به ۱۱هزار و ۷۷۳تماس حاصله با مرکز مدیریت شهری ۱۳۷شهرداری تبریز در آذرماه سال جاری اظهار کرد: از این تعداد، ۴هزار و ۵۲۳تماس ثبت شده است که تقریبا ۸۲درصد آن منجر به اقدام اجرایی و باقی در دستور کار بررسی و کار کارشناسی جهت اقدام قرار گرفته اند.

مدیرکل بازرسی شهرداری تبریز همچنین اعلام کرد: ۷هزار و ۲۵۰تماس دیگر نیز مربوط به اقدامات مشاوره و راهنمایی مهمانان، گردشگران و موارد تکراری بوده است.

کاشتکار افزود: از کلیه تماس ها ۱۸/۱۹درصد، بازخورد دریافت شده است که میانگین رضایتمندی حاصل شده از سوی مردم، ۸۲/۷۵درصد بوده است.

وی با اشاره به موضوعاتی که در مناطق ۱۰گانه شهرداری تبریز بیش ترین تماس را به خود اختصاص داده اند، تصریح کرد: در مناطف یک، دو، پنج، شش و ده موضوع «سد معبر» و در مناطق سه، چهار، هفت و هشت، موضوع «آسفالت و جداول» از میزان تماس بالایی برخوردار هستند.

وی ادامه داد: همچنین جمع آوری زباله ها نیز جزو موضوعاتی است که  در بیش تر  مناطق، میزان قابل توجهی از تماس های مردمی را به خود اختصاص داده است.

به گفته مدیرکل بازرسی شهرداری موضوعاتی همچون پارک ها و فضای سبز، اتوبوس و لایروبی جزو موضوعاتی هستد که در مناطق ۱۰گانه شهرداری تبریز تعداد کمتری از تماس های مردمی را به خود اختصاص داده اند.