مدیر کل تأمین اجتماعی آذربایجانشرقی در همایش ارتقای سلامت بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی:  ارتقای سلامت جسمی و روانی، کاهش فقر و افزایش کیفیت روابط اجتماعی از کارکردهای نظام تأمین اجتماعی است
مدیر کل تأمین اجتماعی آذربایجانشرقی در همایش ارتقای سلامت بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی:  ارتقای سلامت جسمی و روانی، کاهش فقر و افزایش کیفیت روابط اجتماعی از کارکردهای نظام تأمین اجتماعی است

اولین همایش ارتقای سطح سلامت بازنشستگان و مستمری بگیران سالمند سازمان تأمین اجتماعی با مشارکت اداره کل، مدیریت درمان و کانون بازنشستگان همکار تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی، جعفر سمساری، مدیر کل تأمین اجتماعی استان در آیین افتتاح این همایش، با بیان اینکه […]

اولین همایش ارتقای سطح سلامت بازنشستگان و مستمری بگیران سالمند سازمان تأمین اجتماعی با مشارکت اداره کل، مدیریت درمان و کانون بازنشستگان همکار تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی، جعفر سمساری، مدیر کل تأمین اجتماعی استان در آیین افتتاح این همایش، با بیان اینکه در حال حاضر به جهت افزایش تعداد بازنشستگان و گستردگی خدمات سازمان در حوزه بازنشستگی، برنامه ریزی های مدون و کارشناسی شده در جهت ارتقای سلامت جسمی و روانی بازنشستگان و مستمری بگیران توأم با رفع نیازهای معیشتی لازم و ضروری است، تصریح کرد با توجه به شتاب سالمندی جمعیت، جا دارد ارتقای سطح امید به زندگی را در جامعه افزایش داده و سالمندی جمعیت را به عنوان فرصتی جهت بالندگی جامعه تبدیل نمود.مدیر کل تأمین اجتماعی استان با اشاره به کارکرد سازمان تأمین اجتماعی در جهت تأمین حقوق و مستمری بازنشستگان به عنوان وظایف ذاتی آن، تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی خدمات فرهنگی و اجتماعی گسترده ای در جهت ارتقای سطح سلامت جسمی، روحی و روانی جامعه سالمندی کشور در دستور کار داشته و در این راستا المپیادهای ورزشی و طرح نسیم سلامت به منظور گسترش فعالیتهای ورزشی و ایجاد شادابی و نشاط در حال اجرا می باشد.وی همچنین اجرای طرح کرامت رضوی و بصیرت علوی و برگزاری کارگاههای آموزشی و فرهنگی را اقدامی در جهت ارتقای روحیه بازنشستگان و تقویت همدلی و همیاری بین آنان دانست.جعفر سمساری، توزیع ثروت و کاهش نرخ فقر در بین بازنشستگان و افزایش کیفیت روابط اجتماعی را از کارکردهای نظامهای تأمین اجتماعی در دنیا دانست و خاطر نشان کرد، این اصول در سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و امید است با همراهی تشکلهای بازنستگی و مشارکت ذینفعان، هر چه مطلوبتر محقق گردند.