در راستای پیشبرد اهداف عام ا لمنفعه شهروندان صورت گرفت؛  انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز و خانه مطبوعات و رسانه های استان آذربایجان شرقی
در راستای پیشبرد اهداف عام ا لمنفعه شهروندان صورت گرفت؛  انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز و خانه مطبوعات و رسانه های استان آذربایجان شرقی

تفاهم نامه همکاری های مشترک فیمابین اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری کلان شهر تبریز و خانه مطبوعات و رسانه های استان آذربایجان شرقی امضا و منعقدگردید به گزارش روابط عمومی اداره کل سلامت وامور اجتماعی، در راستای هم افزایی و پیشبرد اهداف عام المنفعه شهروندان تفاهم نامه همکاری های مشترک فیمابین اداره کل […]

تفاهم نامه همکاری های مشترک فیمابین اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری کلان شهر تبریز و خانه مطبوعات و رسانه های استان آذربایجان شرقی امضا و منعقدگردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل سلامت وامور اجتماعی، در راستای هم افزایی و پیشبرد اهداف عام المنفعه شهروندان تفاهم نامه همکاری های مشترک فیمابین اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری کلان شهر تبریز و خانه مطبوعات و رسانه های استان آذربایجانشرقی امضا و منعقد شد.

حسن زاده بیان کرد: رفع دغدغه های سلامت و درمان از حیطه فکری فعالان رسانه با انعقاد این قرارداد تا حد چشم گیری کم خواهد شد و هرچه قدر موانع از بین راه برداشته شود بزرگترین خدمت به مطبوعات و بخش رسانه و در نهایت به جامعه شده است.

محمد حسن حسن زاده مدیر کل سلامت وامور اجتماعی شهرداری تبریز در حاشیه این نشست با تکیه و تاکید بر نقش و جایگاه رسانه ها اظهار داشت: بی هیچ شک و تردیدی هیچ مجموعه ای بدون همراهی رسانه و مطبوعات و حمایت بخش رسانه نمیتواند موفق عمل کند.

وی در همین راستا با تاکید بر نقش انعکاس درست اخبار و پوشش های خبری سازنده و تاثیر گذار بر جوامع ادامه داد ما با پوشش و کتمان ضعف هایمان موافق نیستیم، چون معتقیدیم اصحاب رسانه میتوانند ضعف های مشهود یا احتمالی هر عملکردی را بیان کرده و انتقال دهند.

اسد فلاح؛ رئیس خانه مطبوعات آذربایجان شرقی نیز ضمن تشکر و قدر دانی از حسن نظر و دیدگاه مثبت مدیر کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، نیز اظهار داشت: ما مصمم به تخصصی تر کردن فعالیت های حوزه رسانه ای هستیم و بر اساس تکالیف محول شده بر نهادها و دستگاه ها از سوی دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور در خصوص تعامل بخش های دولتی با خانه مطبوعات، یکی از اهداف عمده ما از این نوع تعاملات، تشکیل انجمن های تخصصی می باشد و طبیعی است که همراهی اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری کلان شهر تبریز در تحقق این مهم تاثیر گذار خواهد بود

وی در همین راستا با تکیه بر برکات اثر بخش این تفاهم نامه همکاری گفت: یکی از مأموریت های خانه مطبوعات، مشارکت در بحث های اجتماعی و فرهنگی است و هر آن چه که به مصلحت جامعه و رسانه باشد، ما آن را انجام خواهیم داد و در تحقق اهداف اجتماعی و فرهنگی این مجموعه همراه تان هستیم.

گفتنی است: تشکیل اتاق های فکر تخصصی با حضور همکاران فعال رسانه های عضو خانه مطبوعات استان در جهت  پیشبرد اهداف عا م المنفعه شهروندان با مدیریت خانه مطبوعات و حمایت اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز برگزار می گردد.