در راستای کاهش هزینه ها؛ منطقه ۸ عملیات به عنوان پایلوت استقرار سیستم مدیریت یکپارچه خوردگی انتخاب شد
در راستای کاهش هزینه ها؛ منطقه ۸ عملیات به عنوان پایلوت استقرار سیستم مدیریت یکپارچه خوردگی انتخاب شد

به گزارش آناک نیوز منطقه ۸ عملیات به عنوان نماینده شرکت انتقال گاز ایران، جهت پیاده سازی سیستم بومی مدیریت یکپارچه خوردگی معرفی شد. به گزارش روابط عمومی منطقه ۸ عملیات، در دومین جلسه طرح تدوین نظام بومی مدیریت خوردگی که با حضور اعضای شورای راهبری طرح، مدیر و روسای واحدهای منطقه ۸ در تبریز […]

به گزارش آناک نیوز منطقه ۸ عملیات به عنوان نماینده شرکت انتقال گاز ایران، جهت پیاده سازی سیستم بومی مدیریت یکپارچه خوردگی معرفی شد. به گزارش روابط عمومی منطقه ۸ عملیات، در دومین جلسه طرح تدوین نظام بومی مدیریت خوردگی که با حضور اعضای شورای راهبری طرح، مدیر و روسای واحدهای منطقه ۸ در تبریز برگزار شد، یداله بایبوردی، ضمن ابراز خرسندی، صیانت از سرمایه های ملی و دارایی های فیزیکی را امری مهم و حیاتی عنوان کرد و گفت: با پیاده سازی سیستم بومی مدیریت یکپارچه خوردگی در خطوط لوله و تاسیسات می توان زمینه را برای تداوم انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز هموار نمود و در جهت تحقق اهداف عالیه سازمان به نحو احسن گام برداشت.

در این جلسه علی مسایلی، مدیر طرح استقرار سیستم مدیریت یکپارچه خوردگی، گفت: شرکت انتقال گاز ایران به ویژه منطقه ۸ عملیات، از پتانسیل بسیار خوبی برخورداربوده و باید با برنامه ریزی کلان و استراتژیک، آگاهانه برای پیشرفت اهداف و توسعه این صنعت عظیم تلاش کنیم.مسائلی افزود: پدیده خوردگی یکی از عوامل مخرب در صنعت است که هر ساله هزینه های هنگفتی به واحدهای عملیاتی تحمیل می کند و بر همین اساس با مدیریت بهتر خوردگی، می توان تا حدودی خسارات ناشی از خوردگی را کاهش داد.وی تدوین شاخص های کلیدی عملکرد برای ارتقای سطح کیفی حفاظت از تاسیسات، بهینه کردن فعالیت های مربوط به کنترل خوردگی و رسیدن به اهداف ایمنی و زیست محیطی را از مهم ترین اهداف این طرح برشمرد.مدیر طرح استقرار سیستم مدیریت یکپارچه خوردگی مراحل انجام این طرح را در سه فاز بیان کرد و افزود: تدوین نظام بومی مدیریت خوردگی، پیاده سازی بومی آن، و پایش و ممیزی نظام مدیریت خوردگی و آموزش به ترتیب فازهای این طرح می باشد.مسائلی با بیان اینکه طرح پژوهشی شرکت ملی گاز ایران پس از طرح و بررسی در شورای هماهنگی و برنامه ریزی پژوهشی و فناوری و همچنین شورای مدیران، سرانجام در شورای سیاست گذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فن آوری وزارت نفت، بررسی و تصویب شده است، تصریح نمود: پژوهشگاه صنعت نفت بعنوان مجری طرح انتخاب و پس از انجام اقدامات لازم، تصویب و فاز اجرایی آن از دی ماه سال گذشته شروع گردیده است.

در ادامه این نشست ضمن برگزاری دوره آموزشی تخصصی، اعضا و نمایندگان شورای راهبری طرح مدیریت خوردگی به ارایه گزارش فعالیت های انجام شده در راستای یکپارچگی فعالیت های مرتبط با استقرار کامل مدیریت خوردگی  پرداختند.