تیتر: تأکید فرماندار شهرستان تبریز بر لزوم ساماندهی مسیل های این شهرستان/ لزوم نصب و رصد کنتورهای حجمی و هوشمند از سوی تمامی دستگاه های دولتی/ لزوم سوق دهی تمامی برنامه دستگاه ها به سوی برنامه بالادستی ۱۴۰۴
تیتر: تأکید فرماندار شهرستان تبریز بر لزوم ساماندهی مسیل های این شهرستان/ لزوم نصب و رصد کنتورهای حجمی و هوشمند از سوی تمامی دستگاه های دولتی/ لزوم سوق دهی تمامی برنامه دستگاه ها به سوی برنامه بالادستی ۱۴۰۴

لزوم ساماندهی مسیل های شهرستان تبریز در راستای پیگیری مصوبات پیشین جلسات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان تبریز، دومین جلسه این شورا با حضور علیار راستگو؛ فرماندار شهرستان تبریز، رضی منش؛ معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، علیپور؛ بخشدار مرکزی تبریز، رضایی؛ بخشدار خسروشاه و دیگر اعضای شورای حفاظت از منابع آب شهرستان تبریز روز […]

لزوم ساماندهی مسیل های شهرستان تبریز

در راستای پیگیری مصوبات پیشین جلسات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان تبریز، دومین جلسه این شورا با حضور علیار راستگو؛ فرماندار شهرستان تبریز، رضی منش؛ معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، علیپور؛ بخشدار مرکزی تبریز، رضایی؛ بخشدار خسروشاه و دیگر اعضای شورای حفاظت از منابع آب شهرستان تبریز روز سه شنبه، هیجدهم دی ماه سال جاری در محل فرمانداری به ریاست علیار راستگو؛ فرماندار شهرستان تبریز برگزار شد.

علیار راستگو؛ فرماندار شهرستان تبریز در این جلسه با تأکید بر ساماندهی مسیل ها گفت: هم چنان که در جلسات گذشته بر لایروبی مسیل ها و فضاهای مورد تهدید و مشکل آفرین در وقوع سیل تأکید داشتیم، باید ساماندهی مسیل ها و کلیه فضاهایی که ممکن است به هنگام وقوع سیل، برای ما مشکل ایجاد کنند، مدّ نظر واقع شده، و به جدّ پیگیری شود و تمام امکانات شهرستان در اختیار این امر قرار گیرد و شوراها، دهیاران و شهرداران نیز باید کمک کنند.

وی با تأکید بر اینکه جلسات ما باید نتیجه و خروجی داشته باشند، اظهار داشت: ما باید راه حل های مناسب و عملیاتی برای برطرف سازی مشکلات فرا راه مان را پیدا کنیم و کارهای اجرایی و عملیاتی را مطرح و پیگیری کنیم.

لزوم نصب و رصد کنتورهای حجمی و هوشمند برای تمامی دستگاه ها/لزوم سوق دهی برنامه تمامی دستگاه ها به سمت و سوی منافع بالادستی کشور

در حاشیه این جلسه، رضی منش؛ معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان تبریز که بعد از رفتن علیار راستگو، اداره جلسه را عهده دار شد، با تأکید بر لزوم رعایت تأکید های فرماندار و عملیاتی کردن مصوبات جلسات، گفت: یکی از بحث های تکلیف شده برنامه ششم، بحث کنترل حجمی و هوشمند است و تمامی دستگاه ها باید برای نصب کنتورهای حجمی و هوشمند، کنترل و نظارت بر میزان برداشت از چاه های مجاز و غیرمجاز اقدام، و رصد شوند و در این راستا، تمامی دستگاه ها ملزم به ارایه گزارش های دقیق خود هستند.

وی با تکیه بر ابلاغیه جدید دولت در خصوص حفاظت و صیانت از آب، بحث الگوی کشت کشاورزی، تغییر متناسب و منطبق آن با شرایط و کشت منطقه ای و تغییر الگوی آبیاری و بحث چالش های نوظهور، ادامه داد: بحث مدیریت مصرف آب، جزو چالش های ماست و در بحث تکنولوژی و چالش های نوظهور، کشورهایی موفق عمل می کنند که واقف بر آن ها باشند و با شناسایی این چالش های نوظهور، برنامه های راهبردی تنظیم و تدوین نمایند و با مدیریت صحیح، آن ها را برطرف سازند و در حوزه آب نیز، با وجود تعریف منابع آبی جدید، اگر صرفه جویی و مدیریت صحیح و همراهی مردم را نداشته باشیم، نمی توانیم موفق عمل کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان تبریز با تکیه بر نقش و جایگاه بحث های آموزشی، مسایل توجیهی و حساس سازی دستگاه ها، ابراز داشت: تمامی دستگاه ها باید طبق قوانین و برنامه ششم توسعه که به عنوان یک برنامه راهبردی محسوب می شود، ضمن تنظیم و ارایه برنامه های پنج ساله خود، آن ها را رصد نمایند.

وی در ادامه نیز ضمن تأکید مجدد بر رصد نُرم مصرف دستگاه ها و کشاورزان از چاه های مجاز و غیر مجاز متذکر شد: تمامی دستگاه ها باید به طور شفاف و روشن مشخص و اعلام کنند که هر دستگاه چند حلقه چاه دارند و چند حلقه مجهز شده به کنتور هوشمند، و چند حلقه مجهز نشده دارند و برنامه های آتی آن دستگاه در این حوزه چه خواهد بود؟

رضی منش با اشاره به اینکه یک چهارم از چاه های ما هنوز به کنتورهای هوشمند تجهیز نشده اند، ادامه داد: در این حوزه، باید سیاست های تشویقی، چگونگی حساس سازی و توجیهی و مسئله انسداد چاه های غیر مجاز مدّ نظر قرار گیرد و به جدّ بررسی و پیگیری شود و تمامی برنامه ها نیز باید به سمت و سوی منافع بالادستی کشور و قوانین، برنامه ها و اهداف مشخص بالادستی ۱۴۰۴ سوق داده شود و باید چگونگی پیشبرد این برنامه ها به طور مشخص ارایه و گزارش گردد.

وی با بیان اینکه یکپارچه سازی اراضی می تواند در مدیریت مصرف آب، کارساز باشد، متذکر شد: در راستای عملیاتی شدن بحث فرهنگ سازی و حساس سازی دانش آموزان مان باید از مدیران آموزش و پرورش و شهرداری نیز دعوت کنیم تا با حضور در این جلسات، از مصوبات و تصمیم گیری های اتخاذ شده، مطلع باشند، چون متأسفانه با وجود تأکید بر بحث تفکیک زباله ها هنوز این موضوع در مدارس ما عملیاتی نشده، و آن ها سطل های جداگانه برای تفکیک زباله های شان را ندارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان تبریز با تکیه بر پیش برد باز چرخانی، گفت: ما در این جلسات، فرصت واکاوی مسایل را نداریم و از تمامی دستگاه ها تقاضا داریم مسایل مورد بحث را به طور کارشناسی شده، ارایه دهند و ضمن تبیین خروجی و نتیجه مباحث کارشناسی شده خود، برنامه های راهبردی خودشان را هم مطرح سازند.

گزارش/ مریم خدابخش