ملاقات عمومی شهردار منطقه ۷ تبریز با شهروندان منطقه
ملاقات عمومی شهردار منطقه ۷ تبریز با شهروندان منطقه

مهندس فرخی شهردار منطقه ۷ تبریز همچون دوشنبه های هر هفته با شهروندان منطقه ملاقات و به درخواست ها و مشکلات مراجعه کنندگان رسیدگی نمود . به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۷ تبریز با هدف تسریع در رسیدگی به مشکلات و ایجاد زمینه ارتباط موثر با شهروندان وگسترش زمینه‌های رسیدگی به درخواست‌های آنان ملاقات […]

مهندس فرخی شهردار منطقه ۷ تبریز همچون دوشنبه های هر هفته با شهروندان منطقه ملاقات و به درخواست ها و مشکلات مراجعه کنندگان رسیدگی نمود .
به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۷ تبریز با هدف تسریع در رسیدگی به مشکلات و ایجاد زمینه ارتباط موثر با شهروندان وگسترش زمینه‌های رسیدگی به درخواست‌های آنان ملاقات عمومی شهردار منطقه ۷ تبریز با شهروندان روزهای دوشنبه هر هفته برگزار می شود .
گفتنی است در این ملاقات ها مهندس فرخی شهردار با شهروندان ملاقات و به درخواست ها و مشکلات مراجعه کنندگان پاسخ داده می شود .
لازم به ذکر است برنامه ملاقات عمومی شهردار منطقه ۷ هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل دفتر شهردار منطقه برگزار می گردد.