بررسی تاثیرات فضای مجازی بر زندگی زنان
بررسی تاثیرات فضای مجازی بر زندگی زنان

خانواده ، اصلی‌ترین و بهترین و امن ترین محل برای دختران و زنان در جامعه است که اگر در خانواده ، مشکلاتی ایجاد گردد این محل امن نیز دچار مخاطره می‌گردد. عوامل مختلفی مثل فقر اقتصادی و فرهنگی و تزلزل ارزش‌ها و اخلاق، خشونت و آسیب علیه زنان را به جامعه تحویل می‌دهد‌ و بعضی […]

خانواده ، اصلی‌ترین و بهترین و امن ترین محل برای دختران و زنان در جامعه است که اگر در خانواده ، مشکلاتی ایجاد گردد این محل امن نیز دچار مخاطره می‌گردد. عوامل مختلفی مثل فقر اقتصادی و فرهنگی و تزلزل ارزش‌ها و اخلاق، خشونت و آسیب علیه زنان را به جامعه تحویل می‌دهد‌ و بعضی از زنان و دخترانی که از خانه و خانواده رانده شده را رفته رفته در باتلاقی از معضلات و خطرات فرو خواهد برد.

در ارتباط با آسیب‌های مطرح در حوزه زنان باید اذعان داشت که مشکلات و آسیب‌ها در حوزه‌ی زنان اگر جنبه فردی هم پیدا کنند، بدین جهت که زن نقش محور دارد و محوریت خانواده را عهده دار است پس نه‌تنها خودش بلکه خانواده را هم درگیر آن مسئله می‌نماید. بنابراین آن آسیب تبدیل به یک آسیب اجتماعی نیز خواهد شد.

یکی از مسائلی که ممکن است زندگی زنان را دچار آسیب نماید پیشرفت شگفت‌انگیز فن‌آوری است که اثرات محسوس و نامحسوسی را بر زندگی افراد خصوصا قشر دختران بار می‌کند. سهولت دسترسی دختران به انواع رسانه ها نسبت به گذشته‌ها بسیار شدیدتر شده است که در این میان، اینترنت هرچند تبعات مثبت بر روی دختران دارد ولی بیشک درصورت استفاده‌ی نادرست ، می‌تواند خطرات ناشناختهای را ایجاد نموده و حتی سبب ورود تبهکاران به حریم شخصی و خانوادگی می‌شود.در این میان نکتهی‌مهم اینجاست که خانواده‌ها باید به فرزندانشان را کاملا با خطرات جسمی،اخلاقی و رفتاری و نیز سوء استفاده‌هایی که درصورت استفاده ‌ی اضافه و غیر ضروری فن آوری‌های نوبن همچون اینترنت و موبایل و آشنایی و آگاهی کامل بدهند.با اندکی توجه درمی‌یابیم که طی سال های اخیر، اینترنت رشدی سریع و تصاعدی داشته و شناخت تأثیرات بلندمدت آن بر دختران به این زودی میسّر نمی‌باشد. به ورود به اینترنت ممکن است رفتارهایی را به دختران القا شود که در زندگی حقیقی آنها رنگی ندارد. برخی از این رفتارها، مثل چت‌های دارای ماهیت جنس ، قطعا منفی می‌باشند. اینترنت میدانی است که افراد قادرند در آن به هر نقشی که می‌خواهند جلوه کنند و شخصیت غیر حقیقی خویش را به عرصه نمایش بگذراند.

با مطالعه‌ای در تحقیقات کارشناسان می‌توان دریافت که هویت یابی و هویت جویی نسل جوان و نوجوان در ابعاد جنسی، فکری، اخلاقی و دینی بیشتر مواقع بر اثر پرسه زدن در اینترنت از جمله در سایت‌های ضداخلاقی و ضدارزشی و دینی و گاه جنسی می‌باشد.  پیداکردن دوست‌های اینترنتی بواسطه‌ی چت، سرقت و خودکشی‌های اینترنتی، افزایش فاصله بین دنیای حقیقی و مجازی از مسائلی است که آغازگر ورود به فجایع عمیق مخصوصا در میان دختران و زنان می‌شود.

لذا با توجه به اینکه بنیان اصلی تشکیل هویت فرد ، خانواده می‌باشد والدین نباید با فرهم کردن امکاناتی مانند کامپیوتر، اینترنت و موبایل فرزندان خود و به تبع آن در دریایی از اطلاعات و تصاویر صحیح و ناصحیح رها کنند.مکانی که کامپیوتر در خانه ها قرار می‌گیرد ، یکی از دلایل اصلی اعتیادها و مضرات اینترنتی و اجتماعی است.معمولا کامپیوتردر هر خانه ای در اتاق خواب فرزندان قرار می‌گیرد که سبب می‌شود آنها با سهولت تمام بتوانند اوقات زیادی از شبانه‌روز را با کامپیوتر و در سایت های نامناسب سپری کنند.

لذا خانواده‌ها در نحوه‌ی استفاده‌ی فرزندان از اینترنت نقش بالایی دارند.خانواده باید بتواند بوسیله‌ی آشنا نمودن فرزندان با انواع خطرات روحی، جسمی، اخلاقی و رفتاری و استفاده های نامناسب و اضافی و غیرضروری از فن آوری هایی مثل اینترنت،موبایل، ماهواره

در جهت بالابردن سطح ارزشهای اخلاقی و دینی فرزندان بکوشد تا فرزندان بتوانند به خودکنترلی برسند و راه‌های اصولی و صحیح استفاده از فن آوری های جدید و در نتیجه‌ی آن، خودامنیتی را فرا بگیرند.زیرا در عصر امروزی که دنیای صنعتی و پیشرفت تکنولوژی است ، وسایلی مانند ماهواره، اینترنت و موبایل و حتی بازی‌های کامپیوتری سبب رویارویی سرنوشت افراد با چالش‌های مختلف گردیده ، بطوری‌که برخی از این تکنولوژی‌ها آغازگر بحران و فجایع غیرقابل‌جبران شده اند. اگر چه هر کسی می‌تواند با وابستگی وابسته به اینترنت دچار مشکلاتی گردد اما برخی گرایش‌ها سبب می‌گردند تا اشخاص خاصی آسیب‌پذیرتر از سایر افراد باشند و آن قشر بانوان جامعه است.زیرا بانوان طبق عرف و دین و قوانین ، باید بیشتر از مردان ، مراقب آسیب های اجتماعی باشند تا عفت و امنیت‌شان خدشه دار نگردد و این مهم ممکن نیست مگر بواسطه‌ی حمایت و راهنمایی آنان از زمان کودکی توسط خانواده هایشان. 

شایان ذکر است که از جمله موثرترین روش‌های پیشگیری و مقابله با آسیب های  رسانه ای و ماهواره ای ، این است که باید فرهنگ بومی، ملی و دفاع از ارزش های ملی و نیز میزان آگاهی خانواده ها و همچنین برنامه ریزی‌های موثر و متناسب را در جهت پر کردن اوقات فراغت جوانان و رواج دادن الگوهای مناسب رفتاری در خانواده و اجتماع را افزایش داد. خانواده‌ها باید با ایجاد آگاهی و فرهنگ و صحبت در رابطه با آثار مثبت و منفی ابزار رسانه ای بتوانند فرهنگ و اعتقادات مذهبی را آموزش دهند. از طرفی خانواده باید با افزایش درک و فهم فرزندان و نیز بالا بردن سطح دینداری در بین اعضای خانواده ، به نتایج مخرب و منفی این ابزارها اشاره کنند و مطالعه و کتاب خوانی، نقاشی و کاردستی و قصه گویی برای کودکان، آنها را از کشش بسوی رسانه های مذکور تا حد زیادی باز دارند تا در جامعه شاهد مشکلات و معضلات کمتر خصوصا در حوزه‌ی بانوان باشیم.زیرا بانوان هستند که در آینده باید در نقش یک مادر و مدیر خانه در تربیت فرزندان بکوشند که این امر محقق نخواهد شد مگر بواسطه‌ی آگاه‌سازی خانواده‌ها از مضرات استفاده از رسانه ها و فضای مجازی و وسایل ارتباط جمعی و به تبع آن تقویت ریشه‌های اخلاقی و دینی و رفتاری دختران توسط خانواده‌ها.

صونا سفیری / کارشناس ارشد حقوق خصوصی/مشاور حقوقی