بازدید مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی از واحد تولیدی نوردکاران فولاد غرب
بازدید مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی از واحد تولیدی نوردکاران فولاد غرب

به گزارش صدای آناک،مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی از واحد تولیدی نورد کاران فولاد غرب بازدید کرد. دکتر صحرایی در این بازدید استفاده از مصالح جدید و نوین را در ساخت سازه ها، علی الخصوص در ساخت سوله های صنعتی و سردخانه ها را موجب کاهش مصرف انرژی در این واحدها دانست. مدیر کل استاندارد استان […]

به گزارش صدای آناک،مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی از واحد تولیدی نورد کاران فولاد غرب بازدید کرد. دکتر صحرایی در این بازدید استفاده از مصالح جدید و نوین را در ساخت سازه ها، علی الخصوص در ساخت سوله های صنعتی و سردخانه ها را موجب کاهش مصرف انرژی در این واحدها دانست. مدیر کل استاندارد استان با اشاره به خواص فیزیکی و مکانیکی ساندویچ پانل های سقفی، دیواری و سردخانه ای تولید شده در این واحد تولیدی، محصولات این واحد تولیدی را مناسب ارزیابی نمود. دکتر صحرایی توجه به صادرات، افزایش روزافزون کیفیت محصولات، استفاده از دانش روز، همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی و فناوری را از مهمترین عوامل پیشرفت و توسعه برای یک واحد تولیدی اعلام کرد.