برگزاری کارگاه آموزشی” امنیت سایبری سیستم های اسکادا و تله متری”در برق تبریز
برگزاری کارگاه آموزشی” امنیت سایبری سیستم های اسکادا و تله متری”در برق تبریز

دوره آموزشی” امنیت سایبری سیستم های اسکادا و تله متری” توسط دفترآموزش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی  برگزار شد. به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط‌عمومی، اولین دوره آموزشی” امنیت سایبری سیستم های اسکادا و تله متری”با هدف اصول امنیت سایبری شبکه های صنعتی توسط دفتر آموزش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی ویژه همکاران محترم معاونت بهره […]

دوره آموزشی” امنیت سایبری سیستم های اسکادا و تله متری” توسط دفترآموزش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی  برگزار شد.

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط‌عمومی، اولین دوره آموزشی” امنیت سایبری سیستم های اسکادا و تله متری”با هدف اصول امنیت سایبری شبکه های صنعتی توسط دفتر آموزش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی ویژه همکاران محترم معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ ودفتر حراست و امور محرمانه و دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات اجرا شد.
طی این کارگاه آموزشی آشنایی با معماری شبکه های صنعتی، اصول امنیت سایبری، اجرای ۲ نمونه تست نفوذ بر روی شبکه های صنعتی و مرتبط با آن، تحلیل و بررسی لایه های امنیتی در لایه های شبکه های صنعتی، بررسی مخاطرات امنیت سایبری در شبکه های موجود، بررسی و تحلیل ویروس استاکس نت جهت آشنایی با تهدیدات جزو سرفصل های ارائه شده بود.