بازدید مدیرعامل سازمان میادین از نمایشگاه توانمندیهای هنرستان های آموزش و پرورش/  آماده همکاری با هنرجویان آموزش و پرورش هستیم
بازدید مدیرعامل سازمان میادین از نمایشگاه توانمندیهای هنرستان های آموزش و پرورش/  آماده همکاری با هنرجویان آموزش و پرورش هستیم

در جلسه ای که بعد از بازدید مدیران و روسای ادارات و ارگانهای شهرستان تبریز از نمایشگاه توانمندی های هنرستان های آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز تشکیل شد، ابراهیم محمدی مدیر عامل سازمان میادین گفت: آماده حمایت و همکاری با هنرستان های آموزش و پرورش هستیم به گزارش آناک پرس به نقل از امور […]

در جلسه ای که بعد از بازدید مدیران و روسای ادارات و ارگانهای شهرستان تبریز از نمایشگاه توانمندی های هنرستان های آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز تشکیل شد، ابراهیم محمدی مدیر عامل سازمان میادین گفت: آماده حمایت و همکاری با هنرستان های آموزش و پرورش هستیم

به گزارش آناک پرس به نقل از امور ارتباطات سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، ابراهیم محمدی مدیر عامل سازمان بهمراه مدیران و روسای ادارات و ارگانهای شهرستان تبریز از نمایشگاه توانمندی های هنرستانهای آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز بازدید بعمل آوردند.

در حاشیه این بازدید و در جلسه ای که به میزبانی  آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز در هنرستان استاد شهریار تشکیل شده بود مدیر عامل سازمان ضمن تقدیر و تشکر از ایجاد اینگونه نمایشگاه ها گفت: آماده همکاری در زمینه ارائه جایگاه های محل عرضه محصولات تولیدی هنرجویان آموزش و پرورش هستیم.

محمدی همچنین در خصوص حمایت و همکاری هر چه بیشتر با هنرستانهای آموزش و پرورش اضافه کرد: سازمان آماده ساماندهی مشاغلی که در هنرستانها انجام میشود است و ادامه داد میتوان با ایجاد نمایشگاه های دائمی عرضه محصولات تولیدی هنرجویان و استفاده از پتانسیلهای موجود در هنرستانها اشتغالزائی را از مدارس شروع کنیم .