امضای تفاهم‌نامه میان دانشگاه آزاد اسلامی و اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی
امضای تفاهم‌نامه میان دانشگاه آزاد اسلامی و اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان‌شرقی و اداره‌کل راه و شهرسازی این استان تفاهم‌نامه امضا کردند. این تفاهم‌نامه بین اداره‌کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به نمایندگی سیداحمد موسوی با سمت مدیرکل و رضا بنده‌خدا با سمت معاون املاک از یک سو و دانشگاه آزاد […]

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان‌شرقی و اداره‌کل راه و شهرسازی این استان تفاهم‌نامه امضا کردند.

این تفاهم‌نامه بین اداره‌کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به نمایندگی سیداحمد موسوی با سمت مدیرکل و رضا بنده‌خدا با سمت معاون املاک از یک سو و دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان‌شرقی به نمایندگی آرش رنجبران با سمت دبیر هیئت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان‌شرقی و با حضور سعید انورخطیبی معاون توسعه مدیریت و منابع این دانشگاه امضا شد.

موضوع این توافق‌نامه تأمین مسکن برای اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان‌شرقی است که در پنج ماده و دو نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسید.