برنامه‌ریزی برای آغاز احداث ۳ هزار واحد جدید نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند تا پایان سال
برنامه‌ریزی برای آغاز احداث ۳ هزار واحد جدید نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند تا پایان سال

به گزارش صدای آناک،مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از برنامه‌ریزی برای انتخاب سازنده و آغاز عملیات اجرایی ۳ هزار واحد جدید نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند تا پایان سال خبر داد.فرهاد سعیدی در جلسه قرارگاه نهضت ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید سهند، با تشریح آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در شهر […]

به گزارش صدای آناک،مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از برنامه‌ریزی برای انتخاب سازنده و آغاز عملیات اجرایی ۳ هزار واحد جدید نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند تا پایان سال خبر داد.
فرهاد سعیدی در جلسه قرارگاه نهضت ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید سهند، با تشریح آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند، گفت: با تعیین فراخوان، سازندگان ۳۰۰۰ واحد جدید نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند تا پایان سال انتخاب می‌شوند.
وی افزود: با انتخاب سازندگان این واحدها، در مرحله بعدی فرآیند تخصیص پروژه برای ۳۰۰۰ متقاضی جدید نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند انجام خواهد شد.