گزارش تصویری از غبار روبی و عطر افشانی مزار شهداء توسط آتش نشانان
گزارش تصویری از غبار روبی و عطر افشانی مزار شهداء توسط آتش نشانان