گزارش تصویری مراسم اختتامیه جشنواره فضای مجازی، رسانه و نشریات مکتوب دانشجویی با رویکرد مهارت آموزی که امروز چهارشنبه مورخ ۲۴ بهمن ماه ۹۷در مجتمع فرهنگی پتروشیمی با حضور بی نظیر دانشجویان مدرسان و مهمانان استانی و کشوری برگزار گردید
گزارش تصویری مراسم اختتامیه جشنواره فضای مجازی، رسانه و نشریات مکتوب دانشجویی با رویکرد مهارت آموزی که امروز چهارشنبه مورخ ۲۴ بهمن ماه ۹۷در مجتمع فرهنگی پتروشیمی با حضور بی نظیر دانشجویان مدرسان و مهمانان استانی و کشوری برگزار گردید