مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز:  تصمیم‌های صحیح شهری با ارتباط دو سویه شهروندان و مدیریت شهری محقق می‌شود
مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز:  تصمیم‌های صحیح شهری با ارتباط دو سویه شهروندان و مدیریت شهری محقق می‌شود

مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز گفت: وظایف اجتماعی، فرهنگی و ارتباط دو سویه بین شهروند و مدیریت شهری باید آنقدر تنگاتنگ باشد که بر اساس این شناخت تصمیم گیری‌های صحیح مدیریت شهری اتخاذ شود. به گزارش خبرنگار آناک پرس /  اگر امروز با مسائل اجتماعی آشنایی نداشته، بافت جمعیتی شهر را نشناخته و […]

مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز گفت: وظایف اجتماعی، فرهنگی و ارتباط دو سویه بین شهروند و مدیریت شهری باید آنقدر تنگاتنگ باشد که بر اساس این شناخت تصمیم گیری‌های صحیح مدیریت شهری اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار آناک پرس /  اگر امروز با مسائل اجتماعی آشنایی نداشته، بافت جمعیتی شهر را نشناخته و با سلایق آنها آشنایی نداشته باشیم قطعا تصمیم گیری‌های ما اشتباه می‌شود.

حسن‌زاده با اشاره به اینکه در پی این عدم شناخت تصمیم گیری‌های اشتباه با صرف اعتبارات و بودجه‌های بیت المال رخ می‌دهد، افزود: در شهری به بزرگی تبریز تمامی اتفاقات و رفتارهای انجام یافته موجب کنش و واکنش شهروندان است که برخی از اینها ممکن است باعث رونق نشاط روحی و سلامت اجتماعی در شهر باشد و برخی نیز برعکس عمل می‌کند.او ادامه داد: هر قدر شهر توسعه می‌یابد از شاهد مهاجرت به داخل شهر و مهاجرت از داخل شهر به بیرون شهر نیز روی می‌دهد که در تبریز نیز این موضوع به وفور دیده می‌شود و تبریز شهری مهاجر پذیر و مهاجر فرست است.مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز با بیان اینکه در پی این موضوع بافت جمعیتی مختلفی در شهر شکل می گیرد، تصریح کرد: از شهرهای مختلف استان، افرادی برای زندگی تبریز را انتخاب می کنند. با آمدن این مهاجرها فرهنگ و آداب خاصی نیز که به آن عادت کرده‌اند نمود پیدا می‌کند و تا زمانی که در تبریز با میانگین رفتارهای اجتماعی آشنا نشوند، حتما آن رفتارها نیز تاثیر گذار است که این موضوع باعث ناهنجاری‌هایی می‌شود.

حسن‌زاده با تاکید بر اهمیت مسائل اجتماعی در مدیریت شهری، گفت: نمی‌توان در شهری پل، تقاطع، خیابان و مسیرگشایی ایجاد شود ولی ندانیم در شهر چه کسانی زندگی می‌کنند و سلیقه آنها چگونه است.او با اشاره به اینکه نمی‌توان بودجه‌های فرهنگی و اجتماعی را کاهش داد، خاطرنشان کرد: اگر امروز با توجه به اقتصاد شهری توان اجرای پروژه های مختلف شهری را نداریم ولی غفلت از مسائل اجتماعی به جهت صرفه‌جویی مالی اتفاق خوبی نیست و عواقب آن به مراتب سهمگین‌تر از سایر موارد است.مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز همچنین یادآور شد: امروز اصلی‌ترین رسالت مدیریت شهری پرداختن به مسائل اجتماعی، روحی و روانی، نشاط اجتماعی و بحث‌های فرهنگی و اجتماع محور است که می‌تواند مردم، مدیریت شهری و حاکمیت را به یکدیگر نزدیک کند و برای شناخت متقابل آنها موثر باشد.