دو سایت جدید تولید تراکتورهای ایرانی در خارج از کشور راه اندازی می شود
دو سایت جدید تولید تراکتورهای ایرانی در خارج از کشور راه اندازی می شود

به گزارش صدای اناک/ مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در گفتگو با خبرنگار ما در تبریز گفت: تراکتورسازی ایران دارای ۲ خط تولید در خارج از کشور ، ونزوئلا و تاجیکستان می باشد که بزودی در دو کشور جدید دیگر نیز خط تولید تراکتورهای گروه صنعتی تراکتورسازی ایران به عنوان برند ملی جمهوری اسلامی راه […]

به گزارش صدای اناک/ مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در گفتگو با خبرنگار ما در تبریز گفت: تراکتورسازی ایران دارای ۲ خط تولید در خارج از کشور ، ونزوئلا و تاجیکستان می باشد که بزودی در دو کشور جدید دیگر نیز خط تولید تراکتورهای گروه صنعتی تراکتورسازی ایران به عنوان برند ملی جمهوری اسلامی راه اندازی می شود.
مصطفی وحیدزاده ارائه اطلاعات دقیق در این زمینه را بخاطر شرایط تحریمی موکول به آینده کرد و افزود: در این خطوط جدید ۲۲ مدل تولیدی سایت تبریز ، تولید و هم به نیاز بازارهای داخلی خود کشورهایی که خطوط راه اندازی می شود پاسخگو خواهد بود و هم به کشورهای همجوار آنها صادر خواهد شد.
تراکتورهای تولیدی ایران در رده ۱۵ کشورهای دارنده این صنعت می باشند
وی با اشاره به اینکه از نظر کمی و کیفی تراکتورهای گروه تراکتورسازی ایران که با عنوان برند ایرانی در بازارهای جهانی شناخته می شوند در رده ۱۵ کشور اول دارنده این صنعت قرار دارد اظهار داشت: صادرات به ۲۵ کشور دنیا و کسب استانداردهای بسیاری از کشورهای دنیا دلیلی بر این ادعا می باشد در حالی که تراکتورسازی ایران به عنوان معدود صنایع ایران جزء لیستهای تحریمی مستقیم آمریکا قرار دارد.
وحیدزاده تاکید کرد: قیمت رقابتی و بهره وری که با استفاده از توانمندیهای به القوه گروه تراکتورسازی به دلیل وجود اکثر صنایع از جمله ریخته گری، موتورسازی، قطعه سازی و … و همچنین پرسنل متخصص بدست آمده تراکتورهای ایرانی را برای حضور در بازارهای جهانی مزیت دار کرده است.
این فعال حوزه صنعت کشور در عین حال تاکید کرد: تراکتورسازی ایران در کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیا بدون رقیب و یکه تاز میدان به دلایل کیفی و قیمت می باشد.