با بهار چه چیزهایی  را خانه‌تکانی کنیم؟
با بهار چه چیزهایی  را خانه‌تکانی کنیم؟

بهار طبیعت و زنده شدن دوباره طبیعت  درس ها و نکته های فراوان اخلاقی است، رویش طبیعت     می تواند رویشی دوباره را در زندگی فردی و اجتماعی ما ایجاد کند. دعایی که در لحظه تحویل سال خوانده می شود نیز در بردارنده این است، از خداوند می خواهیم که حالمان را به بهترین ها  تغییر […]

بهار طبیعت و زنده شدن دوباره طبیعت  درس ها و نکته های فراوان اخلاقی است، رویش طبیعت     می تواند رویشی دوباره را در زندگی فردی و اجتماعی ما ایجاد کند.

دعایی که در لحظه تحویل سال خوانده می شود نیز در بردارنده این است، از خداوند می خواهیم که حالمان را به بهترین ها  تغییر دهد که این بدان معنا است که بتوانیم خانه دل را تکانی بدهیم و کینه و کدورت ها را از بین ببریم و درآن محبت و معنویت را جایگزین کنیم.

زمانی که درون به سلامت برسد نوید عیدی زیبا و نو را به انسان می‌دهد، حال باید درون و بطن وجود را از بدیها و کینه ها زدود و پاک کرد.

معاشرت چه سنت زیبایی است، وقتی شور حرکت بعد از انجمادی سخت در زمستانی سرد در کل وجود افراد جامعه بیافتد ، جذبه محبت یکدیگر، آنها را به طرف یکدیگر می‌کشاند، و همگان به سنت دیدار آب با طبیعت به ملاقات یکدیگر         می شتابند تا گویی همچون آب،حیات را به یکدیگر هدیه کنند.

از خدای بزرگ می خواهیم، لغزش ها و قصورهایمان را ببخشد و توفیق دهد تا سال جدید با یاری اهل قلم قوی تر، منظم تر و هماهنگ تر به اهداف بلند دست بزنیم و فرهنگ زلال کوثر را بدون هرگونه آلودگی و کدورت در آفاقی     گسترده تر به شیفتگان اهل فرهنگ برسانیم.

پس حال می‌توان معنای کلام امیرالمومنین(ع) را درک نمود که فرمودند: نوروز ما هر روز است، چون وقتی درون سالم و زیباست و نو است؛ هر روز، روزی نو و سیقلی از هر بدی است، در حقیقت باطن انسان به طور مدام نوید یک روز نو و نوروز را به انسان می‌دهد، و یا می‌توان معنی این کلام نورانی را نیز کامل درک نمود که فرمودند: آن روز که در آن گناهی نباشد عید است، زیرا باطن گناه کدورت و زشتی است.

در هر حال باید بدانیم و درک کنیم دلهایمان هنگامی با  حول حالنا عجین می شود که عشق به خداوند و خلق خدا را در دلهایمان راه بدهیم و بپذیریم که بدی را نباید با بدی پاسخ داد گرچه فراموش کردن برخی از بدی ها بسیار سخت است.

 

پروین امینی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه آناک

در استان آذربایجان شرقی