پیام‌های آموزشی پلیس در نوروز
پیام‌های آموزشی پلیس در نوروز

الف) حوزه‌ی فرهنگ ترافیک: * تفاوت زمان در رانندگی شتابزده و رانندگی با سرعت مطمئن، بیش از چند دقیقه نمی‌باشد. * هر تصادفی قطعاً زاییده‌ی یک تخلف رانندگی است. * رعایت حق تقدم عبور، نشانه‌ی شخصیت اجتماعی و تعالی فرهنگ است. * رانندگی قانونمند با وسیله‌ی نقلیه‌ی سالم = رسیدن به مقصد *  منشاء بسیاری […]

الف) حوزه‌ی فرهنگ ترافیک:

* تفاوت زمان در رانندگی شتابزده و رانندگی با سرعت مطمئن، بیش از چند دقیقه نمی‌باشد.

* هر تصادفی قطعاً زاییده‌ی یک تخلف رانندگی است.

* رعایت حق تقدم عبور، نشانه‌ی شخصیت اجتماعی و تعالی فرهنگ است.

* رانندگی قانونمند با وسیله‌ی نقلیه‌ی سالم = رسیدن به مقصد

*  منشاء بسیاری از تصادفات مرگبار، خستگی بیش از حد یا خواب‌آلودگی راننده است.

* فرصت کم را با سرعت زیاد جبران نکنیم.

* مکالمه با تلفن همراه یا خوردن و آشامیدن در هنگام رانندگی، از عوامل کاهش تمرکز و در نتیجه بروز فاجعه است.

* ترمز A.B.S هم ما را از رعایت فاصله‌ی ایمنی بی‌‌نیاز نمی‌کند.

* احتیاط و گذشت را در هنگام رانندگی فراموش نکنیم.

* مهارت، احتیاط و گذشت؛ سه ویژگی خوب، برای راننده‌ی خوب

* کارآمد بودن کمربند ایمنی، در همه‌ی دنیا به اثبات رسیده است؛ لحظه‌ای نسبت به استفاده از آن، تردید نکنیم.

* با بستن کمربند ایمنی، استفاده از آن را برای نسل آینده نهادینه کنیم.

* گذشت را در رانندگی، جایگزین لجاجت کنیم.

* رعایت قوانین و مقررات، از مهم‌ترین شاخصه‌‌های توسعه‌ و نشانه‌ی فرهنگ بالای ملی است.

آیا می‌دانید

* مدت زمان عکس‌العمل راننده‌ای که با تلفن همراه صحبت می‌کند، از ۵/۰ ثانیه به ۵/۱ ثانیه افزایش می‌یابد.

* اهمیت دادن به نقاط کور خودرو، موجب کاهش تصادف می‌شود.

* خط ممتد وسط جاده حکم دیوار قانون است، از آن عبور نکنید.

* با پرهیز از تخلف در هنگام رانندگی، خاطره‌‌ی خوشی را از سفر برای خود و همسفرانمان رقم بزنیم.

* جاده همیشه تسلیم راننده با احتیاط است.