به گزارش صدای آناک،سرتیپی در سلسله نشست رسم خدمت در جمع خبرنگاران افزود: آذربایجان شرقی یکی از حوزه های کلیدی در حوزه صنعت است و بخش عظیمی از بار این حوزه در استان بر دوش بخش خصوصی است و برای واحدهای تولیدی در رتبه های بالا  آذربایجان شرقی در صدور جواز تاسیس قرار گرفته است. […]

به گزارش صدای آناک،سرتیپی در سلسله نشست رسم خدمت در جمع خبرنگاران افزود: آذربایجان شرقی یکی از حوزه های کلیدی در حوزه صنعت است و بخش عظیمی از بار این حوزه در استان بر دوش بخش خصوصی است و برای واحدهای تولیدی در رتبه های بالا  آذربایجان شرقی در صدور جواز تاسیس قرار گرفته است.

وی افزود: نزدیک ۵۴ درصد تولید ناخالص داخلی استان مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت است در حالی که این رقم در کشور کمتر از ۴۰ درصد بوده و این حاکی از صنعتی بودن استان است.

سرتیپی عنوان کرد: در توسعه صادرات استان رشد چشمگیری تحقق پیدا کرده است و در دو ماهه سالجاری بیش از ۴۳ درصد بوده است 

وی در خصوص احیای ۲۲۰ واحد راکد و نیمه راکد در استان در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: تعداد ۱۸۰ واحد که به طور کامل تعطیل شده بودند و ۸۰ واحد نیز که به دلیل تغییر مدیریت، دچار وقفه در تولید شده بودند با تلاش کارگروه تسهیل و حمایت دولت به چرخه بازگشتند.

سرتیپی ادامه داد: در تلاش های دولت سیزدهم ،واقع شدن در مرز و همجواری با کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان و برقراری ارتباط با کشورهای همسایه این امر موجب شد تا رشد چشمگیری در توسعه صادرات این استان تحقق پیدا کند به طوری که در ۲ ماه اول سالجاری، به ۴۳.۵ درصد رسیده است.