به گزارش صدای آناک،موسوی در چهارمین سلسله نشست رسم خدمت در جمع خبرنگاران افزود: وزارت راه و شهرسازی در سه حوزه ،حوزه حمل و نقل،حوزه راه و شهرسازی و حوزه مسکن فعالیت دارد. وی گفت: چهار پروژه آزادراهی در سطح استان در حال اجراست و در سه سال گذشته ۴۰ کیلومتر به عنوان باند دوم […]

به گزارش صدای آناک،موسوی در چهارمین سلسله نشست رسم خدمت در جمع خبرنگاران افزود: وزارت راه و شهرسازی در سه حوزه ،حوزه حمل و نقل،حوزه راه و شهرسازی و حوزه مسکن فعالیت دارد.

وی گفت: چهار پروژه آزادراهی در سطح استان در حال اجراست و در سه سال گذشته ۴۰ کیلومتر به عنوان باند دوم بزرگراهی در سطح استان افتتاح شده است.

موسوی اشاره کرد: کمربندی ایلخچی از مهمترین پروژه‌هایی است که اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تخصیص به‌موقع اعتبار تا دو ماه آینده، زیر بار ترافیک خواهد رفت.

وی عنوان کرد:کنارگذر دوم تبریز یا قطعه ۶ اتوبان ارومیه – تبریز به طول ۲۸ کیلومتر از تقاطع اتوبان سهند تا اتوبان پیامبر اعظم با اعتبار ۱۳ هزار میلیارد ریال در حال اجراست.

مدیر راه و شهرسازی ادامه داد: اعتبار موردنیاز جهت تکمیل واحدهای نیمه مسکن مهر دارای متقاضی ۲۹۳ میلیارد تومان تخصیص داده شده است و اداره کل راه و شهرسازی متولی ایجاد تحرک در بازار عرضه مسکن و بازار مصرف است.

وی در خصوص طرحها و پروژه های قابل افتتاح اشاره کرد: از مرداد ماه سال ۱۴۰۰ نیز ۲۹ کیلومتر از آزادراه مراغه و هشترود و ۲۴کیلومتر از آزاراه تبریز-مرند-بازرگان قابل افتتاح است.

موسوی افزود: ۲۹ کیلومتر از آزادراه مراغه – هشترود و ۲۴ کیلومتر از آزادراه تبریز – مرند – بازرگان را از پروژه‌های قابل افتتاح در استان می باشد.